Սպառողական | ardshinbank

Սպառողական

Վարկատեսակի անվանումը

600% վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ

Ստանդարտ

90 օր ժամկետով

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք*

19.5-21.5%

13-20.75%

5%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

600%

120%

120%

Ժամկետ

1.Մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում 11-13 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում 36-60 ամիս

1.Մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում 5.5-6 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում 36-60 ամիս

90 օր

Վարկի գումար

150.000 - 2.600.000

50.000 - 2.600.000

50.000 - 2.600.000

*Վարկի գումարը չանհատականացված քարտով ստանալու դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է հասանելի տոկոսադրույքից 0.5 - 0.75 կետով ցածր, ընդ որում, ապահովագրության իրականացման դեպքում սույն պայմանով սահմանված զեղչը չի գումարվում: 

*Բանկի  մասնաճյուղերում սահմանված պայմաններին համապատասխան ապահովագրություն իրականացվելու դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է 1.25 - 1.5 կետով ցածր (անուիտետային մարումով վարկերի դեպքում՝ 2.5 կետով ցածր):

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One