Սպառողական | ardshinbank

Սպառողական

Վարկատեսակի անվանումը

600% վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ

Ստանդարտ

90 օր ժամկետով

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք*

17.5-21.5%

13.5-20.75%

3.75 - 5%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

600%

120%

120%

Ժամկետ

1.Մայր գումարը և տոկոսագումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում 11-13 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում 36-60 ամիս

1.Մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում 6 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում 36-60 ամիս

90 օր

Վարկի գումար

150.000 - 2.600.000

50.000 - 2.600.000

50.000 - 2.600.000

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One