Սպառողական վարկեր | ardshinbank

Սպառողական վարկեր

Վարկի արագ փնտրման գործիք

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Շնորհիվ այս վարկերի դուք հեշտությամբ կարող եք անհրաժեշտ ապրանքները կամ ծառայությունները ձեռք բերել ամենահարմար գնային առաջարկների ժամանակ, խուսափել հետագա թանկացումների ռիսկից և վճարել մինչև 120 ամսվա ընթացքում:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

 

 • Աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ
  Ղեկավարի հավելյալ արտոնություն* A աշխատավարձային փաթեթ և ՀԷՑ B, C, D  և O աշխատավարձային փաթեթ
  աշխատակիցներ
    Պրոդուկտի անվանում Արտոնության չափ
  1 1. Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման  (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետ, վերաֆինանսավորման) նպատակով տրամադրվող բոլոր հիփոթեքային վարկեր

    (բացառությամբ՝ «Էքսպրես վերանորոգում», «Նորակառույց և կառուցման ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերում բնակարանների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկեր» և «Պետական ծառայողներին՝ մատչելի բնակարան» վարկատեսակների)

  2. Անշարժ գույքի վերանորոգման  (վերակառուցման, արդիականացման) հիփոթեք, այդ թվում՝  «Ջերմ Օջախ» բնակարանային միկրովարկ

  3. Անշարժ գույքի կառուցման, կառուցապատման շարունակման հիփոթեք

  - -0.50% -0.25%
  Զեղչերը գործում են Բանկի սեփական ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի դեպքում
  2 Վարկային քարտեր, բացառությամբ ավանդի գրավով վարկերի  (վարկային գծի անվանական տոկոսադրույքից) -1% -1% -0.5%
  3 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ և Էքսպրես վերանորոգման (այդ թվում՝ վերաֆինանսավորման) վարկեր -1%
  4 Ակնթարթային վարկեր

   (կիրառելի է միայն առանց վերլուծության և այլ վարկերի մարման պայմանով տրամադրվող վարկերի նկատմամբ)
  -2%
    Ավանդների գծով՝ ****
  5

  Առնվազն 5 մլն ՀՀ դրամ կամ 10,000 ԱՄՆ դոլար կամ 10,000 Եվրո  կամ 700,000 ՌԴ ռուբլի Ստանդարտ ավանդ
  - +0.25%
  6 1. 5-7 տարի անընդմեջ ավանդ ունեցող հաճախորդների համար՝ անկախ ներգրավվող ավանդի գումարի չափից**** - հրապարակված տոկոսադրույքից ոչ ավելի, քան +0.25%
  2. 7 և ավելի տարի անընդմեջ ավանդ ունեցող հաճախորդների համար՝ անկախ ներգրավվող ավանդի գումարի չափից**** - հրապարակված տոկոսադրույքից ոչ ավելի, քան +0.5%

  * Ղեկավար է համարվում կազմակերպության 20% և ավելի սեփականատեր, ղեկավար (խորհրդի նախագահ, նրա տեղակալ և խորհրդի անդամներ, միանձնյա գործադիր մարմին, նրա տեղակալներ, կոլեգիալ գործադիր մարմնի ղեկավար, նրա տեղակալներ և կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ) հանդիսացող անձանց: 

  **** Ավանդների գծով հաճախորդին մեկից ավելի արտոնության հասանելիության դեպքում կիրառվում է մեկ արտոնություն՝ առավելագույնը:

   

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-01-27 17:47
Developed by Studio One