Սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվ | ardshinbank

Սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվ

Արդշինբանկն իրականացնում է սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվների բացում և սպասարկում համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1691-Ն որոշմամբ հաստատված «Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգ»-ի դրույթների և նույն որոշման հիման վրա Բանկի կողմից ընդունված «Սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվների բացման և սպասարկման պայմաններ»-ի:

 

Հաշվի բացում

անվճար

Հաշվի սպասարկում

անվճար 

Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույք

համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային հաշիվների սպասարկման պայմանների

Փոխանցումների իրականացում

անվճար 

Քաղվածքի (էլեկտրոնային կամ առձեռն) տրամադրում

անվճար 

Հաշվի փակում

անվճար 

 

Հաշվի վարումն իրականացվում է անկախիկ եղանակով հետևյալ ծառայություններից օգտվելու համար՝

1.    առողջության ապահովագրություն

2.    հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում

3.    ուսման վճար

4.    հանգստի ապահովում Հայաստանի և Արցախի հանգստյան տներում

5.   փոխանցումներ հօգուտ Հայաստանի կամ Արցախի Հանրապետությունների լիազոր պետական մարմինների հատուկ հաշիվների կամ հիմնադրամների

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2021-10-26 16:27
Developed by Studio One