Պետական ծրագրի շրջանակներում ուսանողական վարկեր | ardshinbank

Պետական ծրագրի շրջանակներում ուսանողական վարկեր

Վարկի նպատակ ՀՀ պետական կամ ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական ԲՈՒՀ-երի՝ վճարովի համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ինչպես նաև կլինիկական օրդինատուրայի  կրթական ծրագրերով ուսումնառող ուսանողների կողմից ուսման վճարի պարտավորության ամբողջական կամ մասնակի մարում
Արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք
9%, որից պետության կողմից սուբսիդավորվելու է տոկոսադրույքի 2 տոկոսային կետին համարժեք մասը՝ բոլոր ուսանողների համար,  տոկոսադրույքի 3 տոկոսային կետին համարժեք մասը՝ նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար
Վարկի առավելագույն ժամկետ
ուսումնառության ժամկետ գումարած 6 տարի, սակայն ոչ ավել, քան 10 տարի 
Վարկի նվազագույն ժամկետ
ուսումնառության ժամկետ գումարած 6 ամիս
Վարկի յուրաքանչյուր փուլի առավելագույն գումար ուսման տարեկան վարձի չափով, բայց ոչ ավել, քան 750'000 ՀՀ դրամ
Ուսումնառության ողջ ընթացքում տրամադրված վարկերի հանրագումար (առավելագույն գումար) 2 800 000 ՀՀ դրամ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One