Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարան | ardshinbank

Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարան

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բնակելի գույքի ձեռք բերման արժեքի ընդամենը 7.5% կանխավճարով, այս հիփոթեքային վարկի տրամադրումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության ծրագրի ներքո, միայն շահառու հանդիսացող պետական ծառայողների համար:

Վարկի նպատակ

բնակարանի  և ավտոկայանատեղի ձեռքբերում

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Նվազագույն կանխավճար 

բնակարանի ձեռքբերման արժեքից` 7.5%

ավտոկայանատեղի ձեռքբերման արժեքից` 20%

Տարեկան տոկոսադրույք

10%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

10.75% - 11%

Առավելագույն Ժամկետ

 20 տարի, սակայն ոչ ավել, քան վարկառուի կենսաթոշակային տարիքը* լրանալը

Վարկի առավելագույն գումար

ոչ ավել, քան ձեռքբերվող բնակարանի համար ձեռքբերման արժեքի 92,5%-ը, իսկ ավտոկայանատեղի համար` ձեռքբերման արժեքի 80%-ը 

*Քաղ.ծառայողների համար որպես կենսաթոշակային տարիք հիմք է ընդունվաում 65 տարեկանը

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One