Պահառության և ռեեստրի վարում | ardshinbank

Պահառության և ռեեստրի վարում

Հանդիսանալով Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ՝ Արդշինբանկը որպես հաշվի օպերատոր միջնորդավորում է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կողմից մատուցվող բաժնետիրական ընկերությունների ռեեստրի վարման և արժեթղթերի պահառության հետ կապված բոլոր ծառայությունները:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-07-23 18:47
Developed by Studio One