Նորակառույց և կառուցվող շենքերում բնակարանների ձեռքբերում («Միկշին» ՍՊԸ) | ardshinbank

Նորակառույց և կառուցվող շենքերում բնակարանների ձեռքբերում («Միկշին» ՍՊԸ)

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Սույն վարկատեսակը հնարավորություն է ընձեռում ձեռք բերել որոշակի հասցեում կառուցված կամ կառուցման ընթացքում գտնվող բնակարաններ:

 

Վարկի նպատակ

«Միկշին» ՍՊԸ կողմից կառուցվող ՀՀ, ք. Երևան Ադոնցի 4, Ադոնցի 4/3, Ադոնցի 6  և այլ  հասցեներում  գտնվող նորակառույց և կառուցման ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերում բնակարանների ձեռքբերում/1

Վարկի ֆինանսավորման  աղբյուր

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ*

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն գումար

3,000,000 ՀՀ դրամ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Վարկի առավելագույն գումար

55.000.000 ՀՀ դրամ

120.000 ԱՄՆ դոլար

55.000.000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի  ձեռքբերման արժեքից

10%

5%

10%

Տոկոսադրույքի տեսակ

Հաստատուն

1. Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,
2. Լողացող²

Լողացող²

Տարեկան տոկոսադրույք հաստատուն/ հաստատուն (ճշգրտվող)²

1. 3.0 - 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը  վարկերի դեպքում՝ 10.87% կամ 12.3%` կախված վարկունակության գնահատումից,
2. 35.1 - 60.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը վարկերի դեպքում՝ 13.0%

12.5%

-

Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)³

-

ՀԴ+6.7%

ՀԴ+5.87%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.46-14.28%

11.8-13.71%  13.66-14.13%

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5.000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

չի սահմանվում

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար 50,000 ՀՀ դրամ
Գրավի ձևակերպման վճար* 27,100 ՀՀ դրամ

* Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

¹Հաստատուն (ճշգրտվող) տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

²Վարկի Հաշվարկային դրույքի  (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

 Հաշվարկային դրույքը (ՀԴ)  հարապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին:Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքերը վերանայվում են  ՀԴ փոփոխությունից մեկ ամիս հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ Հաշվարկային դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքերը փոփոխվում՝ բարձրացվում կամ նվազեցվում են ՀԴ փոփոխության չափով:

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

Հաշվարկային դրույքի սահմանման աղյուսակ.

 

Հաշվարկային դրույքի սահմանման աղյուսակ

Ժամանակահատված

Մինչև 02/09/2020թ. տրամադրված վարկերի համար

03/09/2020թ.-ից հետո տրամադրված վարկերի համար

 

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Գործող 9.25% 7% 4.5%

01.02.2021-02.08.2021թթ.

8.0%

6.0%

4.0%

03.08.2020-01.02.2021թթ.

7.92%

6.0%

 

03.02.2020-03.08.2020թթ.

8.47%

-

 

01.08.2019-02.02.2020թթ.

8.5%

-

 

01.07.2019-01.08.2019թթ.

8.86%

-

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-12-03 12:30
Developed by Studio One