Նորակառույց և կառուցվող շենքերում բնակարանների ձեռքբերում | ardshinbank

Նորակառույց և կառուցվող շենքերում բնակարանների ձեռքբերում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Սույն վարկատեսակը հնարավորություն է ընձեռում հաստատուն տարեկան 10.5% տոկոսադրույքով ՀՀ դրամով վարկային միջոցներով ձեռք բերել որոշակի հասցեում կառուցված կամ կառուցման ընթացքում գտնվող բնակարաններ:

Վարկի նպատակ  ՀՀ, ք. Երևան Ադոնցի 8/2, Ադոնցի 6/1, 6/2, Ադոնցի 4, Ադոնցի 4/3, Ադոնցի 6 և Ազատության 27 հասցեներում գտնվող նորակառույց և կառուցման ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերում բնակարանների ձեռքբերում
Արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն գումար չի սահմանվում  27.750.001 ՀՀ դրամ 

Վարկի առավելագույն գումար

 27.750.000 ՀՀ դրամ  55.000.000 ՀՀ դրամ
Նվազագույն կանխավճար բնակարանի ձեռքբերման արժեքից

10%

Տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)

10.5% 

10.5%** կամ

12.5%, եթե վարկառուից վարկի սպասարկման ամսական, այդ թվում կանխավճարի ապահովագրության վճար չի գանձվելու

Տարեկան տոկոսադրույք

(լողացող)

11.5%, եթե վարկառուից վարկի սպասարկման ամսական, այդ թվում կանխավճարի ապահովագրության վճար չի գանձվելու 11.5%, եթե վարկառուից վարկի սպասարկման ամսական, այդ թվում կանխավճարի ապահովագրության վճար չի գանձվելու

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.88 – 13.74%
Ժամկետ

10-20 տարի

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

վարկի մնացորդի 0.06%-ի չափով, իսկ վարկը կանխավճարի ապահովագրությամբ տրամադրվելու դեպքում՝ + 2.000 ՀՀ դրամ

վարկի մնացորդի 0.17%-ի չափով, իսկ վարկը կանխավճարի ապահովագրությամբ տրամադրվելու դեպքում՝ + 2.000 ՀՀ դրամ

Մինչև 27.750.000 ՀՀ դրամ գումարով, 10.5% տոկոսադրույքով վարկերը ենթակա են վերաֆինանսավորման «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ ԲԵ) կողմից,իսկ 27.750.001 ՀՀ դրամ և ավելի, ինչպես նաև մինչև 27,750 000 ՀՀ դրամ  10.5%-ից տարբերվող տոկոսադրույքով վարկերը տրամադրվում են Բանկի ռեսուրսով: Վարկերը «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից չվերաֆինանսավորելու կամ ֆինանսավորումը դադարեցնելու դեպքում վարկավորման պայմանները փոփոխվում են և պայմանագրով սահմանված դրույքը բարձրացվում է 3% -ով (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերի): 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One