Նորակառույց և կառուցվող շենքերում բնակարանների ձեռքբերում | ardshinbank

Նորակառույց և կառուցվող շենքերում բնակարանների ձեռքբերում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Սույն վարկատեսակը հնարավորություն է ընձեռում հաստատոն տարեկան 10.5% տոկոսադրույքով ՀՀ դրամով վարկային միջոցներով ձեռք բերել կոնկրետ հասցեում կառուցված կամ կառուցման ընթացքում գտնվող բնակարաններ:

Վարկի նպատակ  ՀՀ, ք. Երևան Ադոնցի 8/2, Ադոնցի 6/1, 6/2, Ադոնցի 4, Ադոնցի 4/3, Ադոնցի 6 և Ազատության 27 հասցեներում գտնվող նորակառույց և կառուցման ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերում բնակարանների ձեռքբերում
Արժույթ

ՀՀ դրամ

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի ձեռքբերման արժեքից

10%

Տարեկան տոկոսադրույք

10.5% կամ

11.5%, եթե վարկառուից վարկի սպասարկման ամսական վճար չի գանձվելու

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.88 – 13.74%
Ժամկետ

10-20 տարի

Առավելագույն գումար

25.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկերը ենթակա են վերաֆինանսավորման  «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից: Վարկերը «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից չվերաֆինանսավորելու կամ ֆինանսավորումը դադարեցնելու դեպքում վերաֆինանսավորման դադարեցման, կամ չվերաֆինանսավորելու վերաբերյալ գրության ստացման ամսվան  հաջորդող ամսվա 1-ից, վարկավորման պայմանները փոփովում են, և պայմանագրով սահմանված դրույքը բարձրացվում է 3% -ով (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերի): 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One