Մասնակիցներ

"ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ" ՓԲԸ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Մասնակիցներ Մասնակցության չափը Գործունեության տեսակը

«Արինս գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (06.06.2017թ-ին «ԲԻԶՆԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ն վերանվանվել է «Արինս Գրուպ» ՍՊԸ-ի)

70.1145%

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

· օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն: 

«ՌԵԳԻՈՆ» ֆինանսական արդյունաբերական կորպորացիա փակ բաժնետիրական ընկերություն 28.3689%

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

· օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն: 

 

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ

Մասնակիցներ Այն ուղղակի նշանակալից մասնակցի անվանումը, որի միջոցով մասնակիցը ձեռք է բերել անուղղակի նշանակալից մասնակցի կարգավիճակ
Գործունեության տեսակը
Կարեն Սուրենի Սաֆարյան

«ՌԵԳԻՈՆ» ֆինանսական արդյունաբերական կորպորացիա ՓԲԸ

Տվյալ ընկերությունում մասնակցության չափը` 100 % 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ վերջնական շահառու

«ՌԵԳԻՈՆ» ֆինանսական արդյունաբերական կորպորացիա փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Արինս գրուպ» ՍՊԸ (06.06.2017թ-ին «ԲԻԶՆԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ն վերանվանվել է «Արինս Գրուպ» ՍՊԸ-ի)

Տվյալ ընկերությունում մասնակցության չափը` 100 %:

Բանկում մասնակցության չափը` 28.3689 %:

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

·  օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն:   

 

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2017-06-21 17:24
Developed by Studio One