Մասնակիցներ

"ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ" ՓԲԸ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Մասնակիցներ Մասնակցության չափը Գործունեության տեսակը
«ԲԻԶՆԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 70.1145%

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

· օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն: 

«ՌԵԳԻՈՆ» ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ փակ բաժնետիրական ընկերություն 28.1001%

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

· օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն: 

 

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ

Մասնակիցներ Այն ուղղակի նշանակալից մասնակցի անվանումը, որի միջոցով մասնակիցը ձեռք է բերել անուղղակի նշանակալից մասնակցի կարգավիճակ
Գործունեության տեսակը
Կարեն Սուրենի Սաֆարյան

«ՌԵԳԻՈՆ»  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ ՓԲԸ

Տվյալ ընկերությունում մասնակցության չափը` 100 % 

"Արդշինբանկ" ՓԲԸ վերջնական շահառու

«ՌԵԳԻՈՆ» ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ փակ բաժնետիրական ընկերություն

«ԲԻԶՆԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Տվյալ ընկերությունում մասնակցության չափը` 100 %:

Բանկում մասնակցության չափը` 28.1001131 %:

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

·  օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն:   

 

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2017-02-01 16:30
Developed by Studio One