ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 3-րդ նրբանցք, 4/3 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերում | ardshinbank

ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 3-րդ նրբանցք, 4/3 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերում

Վարկի նպատակ

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ կողմից կառուցվող ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 4/3 հասցեում գտնվող բնակելի շենքերում կառուցման ընթացքում գտնվող և/կամ կառուցման աշխատանքներն ավարտված  և ավտոկայանատեղիի* (բնակարանի հետ միաժամանակ ձեռքբերման դեպքում) ձեռքբերում բնակարանների ձեռքբերում

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի նվազագույն գումար

3 000 000 ՀՀ դրամ

Չի սահմանվում

Վարկի առավելագույն գումար

60 000 000 ՀՀ դրամ

200.000 ԱՄՆ դոլար

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

1. Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,
2. Լողացող

Տարեկան տոկոսադրույք հաստատուն/ հաստատուն (ճշգրտվող)¹

1. 3.0 մլն - 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը  վարկերի դեպքում՝ 11.35% կամ 12.85%` կախված վարկունակության գնահատումից,
2. 35.1 - 60.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը վարկերի դեպքում՝ 13.5%
12.5%
Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)² - ՀԴ+6.7%

 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.46 - 14.28%

11.8-13.71%

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի  ձեռքբերման արժեքից

10%

5%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5.000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

 Յուրաքանչյուր գույքի (բնակարան կամ ավտոկայանատեղի) գծով՝ 50,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

Գրավի ձևակերպման վճար** 53,100 ՀՀ դրամ

*Ավտոկայանատեղիի գրավով վարկերը տրամադրվում են միայն Սեփական ռեսուրսով:

**Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

¹Հաստատուն(ճշգրտվող) տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները  վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

 ²Վարկի Հաշվարկային դրույքի  (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

 Հաշվարկային դրույքը (ՀԴ)  հարապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին:Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքերը վերանայվում են  ՀԴ փոփոխությունից մեկ ամիս հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ Հաշվարկային դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքերը փոփոխվում՝ բարձրացվում կամ նվազեցվում են ՀԴ փոփոխության չափով:

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

Հաշվարկային դրույքի սահմանման աղյուսակ

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Գործող 7% 4.5%

01.02.2021թ. - 02.08.2021թ.

6%

4.%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-01-27 17:47
Developed by Studio One