ՀՀ ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 18/4 հասցեներում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերում | ardshinbank

ՀՀ ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 18/4 հասցեներում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերում

Վարկի ռեսուրս «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ** «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի նվազագույն գումար

3 000 000 ՀՀ դրամ

Չի սահմանվում

Վարկի առավելագույն գումար

55 000 000 ՀՀ դրամ

120.000 ԱՄՆ դոլար
Տոկոսադրույքի տեսակ Հաստատուն
1. Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,
2. Լողացող
Տարեկան տոկոսադրույք հաստատուն/  (հաստատուն (ճշգրտվող))¹
1. 3.0 - 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը վարկերի դեպքում՝ 10.87% կամ 12.3%` կախված վարկունակության գնահատումից,
2. 35.1 - 60.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը վարկերի դեպքում՝ 13.0%
12.5%
Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)² - ՀԴ+6.7%

 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.46-14.28%

11.8-13.71%

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի  ձեռքբերման արժեքից

10%

5%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5.000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

50,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

Գրավի ձևակերպման վճար 27,100 ՀՀ դրամ

* Հասցեները կարող են փոփոխվել, վերաֆինանսավորողի և կառուցապատողի հետ համագործակցության շրջանակներում

Հաշվարկային դրույքի սահմանման աղյուսակ

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Գործող 7% 4.5%

01.02.2021թ. - 02.08.2021թ.

6%

4.%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-12-03 12:30
Developed by Studio One