ՀՀ, ք.Երևան, Վարդանանց 27 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի անշարժ գույքի ձեռքբերում | ardshinbank

ՀՀ, ք.Երևան, Վարդանանց 27 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի անշարժ գույքի ձեռքբերում

 

 

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

Վարկի նպատակ

Անշարժ գույքի ձեռքբերում

Վարկի առավելագույն գումար

Գույքի ձեռքբերման արժեք - իրականացված կանխավճար 

Տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն ճշգրտվող)

9-12 %

 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.54%-13.45%

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն (ճշգրտվող)

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

չի սահմանվում

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի  ձեռքբերման արժեքից

10 %

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

չի սահմանվում

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

83000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-01-27 17:47
Developed by Studio One