Հիփոթեքային վարկ զինծառայողներին | ardshinbank

Հիփոթեքային վարկ զինծառայողներին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Անմիջպես կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերում

(Առաջնային շուկա, 80% և ավել ավարտվածություն ունենալու դեպքում)

Տարեկան տոկոսադրույք

8% կամ 9.5%

7%

8% մարզային կամ էներգաարդյունավետ վարկերի դեպքում, 9.5%` այլ դեպքերում

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

13%

8.9%

 

Տոկոսադրույքի տեսակը

հաստատուն

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Վարկի նվազագույն գումար

2.000.000  ՀՀ դրամ 

Վարկի առավելագույն գումար

25.650.000  ՀՀ դրամ, սակայն ոչ ավել, քան վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ՝ Բանկում վարկառուի անվամբ բացված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի  ձեռքբերման արժեքից

10%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One