Համագործակցություն | ardshinbank

Համագործակցություն

Ֆինանսական համակարգում նմանատիպ գործունեության առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ

Համապատասխան ծրագրային ապահովում, որը թույլ կտա Բանկին հսկողություն իրականացնել փոխանցված գործերի մասով

Բանկում բացված հաշվին Կազմակերպության կամ մասնակցի կողմից հիսուն միլիոն դրամի չափով գումարի ապահովում՝ համագործակցության ամբողջ ընթացքում

Կազմակերպության, մասնակիցների, ղեկավարների դրական վարկային պատմություն

Համապատասխան արտոնագրերի (փաստաբանի) առկայություն

Նվազագույնը տասը աշխատակցի առկայություն

Առնվազը 10 հազար հատ դատական գործի միաժամանակյա սպասարկման փորձ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One