Կառուցում | ardshinbank

Կառուցում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Բացառիկ հնարավորություն՝ կառուցապատելու կամ ավարտին հասցնելու համար ձեր սեփական բնակելի գույքի կառուցապատումը, այդ նպատակով մշակված պայմաններով և նվազագույն տոկոսադրույքով վարկային միջոցներով:

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ*

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ

Վարկի նպատակ                   

Բնակելի անշարժ գույքի, այդ թվում՝ էներգաարդյունավետ կառուցում կամ կառուցապատման շարունակում

1. Բնակելի անշարժ գույքի կառուցում կամ կառուցապատման շարունակում,

2. Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տվյալ անշարժ գույքի կառուցման կամ կառուցապատման շարունակման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկի վերաֆինանսավորում և նոր սահմանաչափի տրամադրում

Վերանորոգվող գույքի գտնվելու վայր

ՀՀ

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Տարեկան տոկոսադրույք

(հաստատուն/հաստատուն (ճշգրտվող))

9.25-13.5%

13.5%

12.5%

Մանրամասն

Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)²

-

ՀԴ+5.87%

ՀԴ+6.7%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.67-14.85%

11.8-13.71%

Առավելագույն ժամկետ

240 ամիս

239 ամիս

240 ամիս

Նվազագույն ժամկետ

120 ամիս

120 ամիս

36 ամիս

Վարկի նվազագույն գումար

Չի սահմանվում

Վարկի առավելագույն գումար

60 000 000 ՀՀ դրամ

200 000 000 ՀՀ դրամ

400 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի կանխիկացման վճար

չի սահմանվում

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման  միանվագ միջնորդավճար

50 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

Գրավի ձևակերպման վճար* Գրավադրվող յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամ

*Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

 

¹ Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

² Lողացող տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

 

Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) սահմանման աղյուսակ

Բանկ

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Գործող 7% 4.5%

01.02.2021թ. - 02.08.2021թ.

6%

4%

03.08.2020թ. - 01.02.2021թ.

6% 4.5%

29.04.2020թ.- 03.08.2020թ.

6.13%

4.5%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-01-27 17:47
Developed by Studio One