Կառուցում | ardshinbank

Կառուցում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Բացառիկ հնարավորություն՝ կառուցապատելու կամ ավարտին հասցնելու համար ձեր սեփական բնակելի գույքի կառուցապատումը, այդ նպատակով մշակված պայմաններով և նվազագույն տոկոսադրույքով վարկային միջոցներով:

Վարկի նպատակ                            

Բնակելի անշարժ գույքի, այդ թվում՝ էներգաարդյունավետ,  կառուցում կամ կառուցապատման շարունակում

Տարեկան տոկոսադրույք

11.35 - 13.35%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.03 - 19.2 %

Ժամկետ

10-20 տարի

Վարկի առավելագույն գումար

35 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկերը ներկայացվում են վերաֆինանսավորման «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից: Բանկն իրավասու է վերանայել տարեկան տոկոսադրույքը «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով: Վարկերը «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից չվերաֆինանսավորելու կամ ֆինանսավորումը դադարեցնելու դեպքում վարկի պայմանները վերանայվում են և պայմանագրով սահմանված դրույքը բարձրացվում է 3% -ով (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերի): 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One