Կանխիկով գործառնություններ | ardshinbank

Կանխիկով գործառնություններ

Գործողության տեսակը

Սակագնի չափը
Ելքագրման սակագին (%)

Կանխիկ մուտքագրված միջոցների սահմաններում*

  • ՀՀ դրամի դեպքում անվճար,
  • արտարժույթի դեպքում ՝

- 28.03.2022թ.-ից սկսած հանրագումարով մինչև 300 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարի չափով անվճար,

- իսկ վերը նշված հանրագումարից ավելի դեպքում – 0.75%

Մնացած դեպքերում`

AMD

0.3

USD

3.0

EUR

3.0

RUB

0.5

GBP*

3.0

CHF*

3.0

*Կանխիկ է համարվում նաև հաճախորդի ավանդների և պարտատոմսերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները

 

Մուտքագրման սակագին (%)

USD

0.0

EUR

0.0

RUB

3.0

GBP*

1.0

CHF*

1.0

 

Հնամաշ և վնասված

դրամների փոխանակում

անվճար

արտարժույթի փոխանակում

3%

 

 

 

Վճարման եղանակ

Սակագին

  1.  

Վարկի ուղղիղ մարում Բանկի դրամարկղից

 

1.1

Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5%, նվզ. 100 ՀՀ դրամ, առվ. 300 ՀՀ դրամ

1.2

200,000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

  1.  

Վարկի մարում Բանկին պատկանող (Բանկի տարածքում գտնվող) ինքնասպասարկման սարքերից, այդ թվում Բանկի մոբայլ հավելվածով

անվճար

  1.  

Վարկի մարում հաշիվներից (ինքնաշխատ մարումներ), այդ թվում մոբայլով և փոխանցումով

անվճար

* սույն սակագինը կիրառելի չէ և սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից վարկի մարման ծառայության անհասանելիության դեպքում և ընթացքում, ինչպես նաև ինքնասպասարկման սարքերով չհամալրված Բանկի մասնաճյուղերի(ՀՍՎ) համար:

 

 

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2023-02-01 18:18
Developed by Studio One