Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագները ու պայմանները | ardshinbank

Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագները ու պայմանները

Հ/Հ

Արժույթ

AMD

USD

EUR

RUR

  1. Գործարքներ

Փոխանցումներ 1 , այդ թվում՝

 

1.1 Բանկ այցելելով

1.1.1

ՀՀ տարածքում

1.1.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ հաշվից

0

0

0

0

1.1.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ  հաշվից  ՀՀ տարածքում

0

0,1% min 3,000 max 20,000 AMD

 

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

1.1.1.3

1.1.1.2 կետի փոխանցումներ՝ 50 հազ. և ավելի ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի գումարների դեպքում  

Կիրառելի չէ

0.25%

1.1.2

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3

1.1.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է Արդշինբանկ ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի  OUR տարբերակ) 4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.25 % min  15,000 max 80,000 AMD

0.1% min 4,000 max 30,000 AMD

1.1.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ) 5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.2% min 10,000 max 30,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը  կրում է Արդշինբանկ  ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծախսերի OUR տարբերակ + 12.000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.2 Internet-բանկ համակարգով

1.2.1

ՀՀ տարածքում

1.2.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ հաշվից

0

0

0

0

1.2.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ  հաշվից ՀՀ տարածքում

0

0,1% min 2,500 max 20,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.2.1.3

1.2.1.2 կետի փոխանցումներ՝ 50 հազ. և ավելի ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի գումարների դեպքում  

Կիրառելի չէ

0.25%

1.2.2

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3

1.2.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է Արդշինբանկ  ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի  OUR տարբերակ) 4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.2% min 9000 max 70,000 AMD

0.09% min 3,000 max 30,000 AMD

1.2.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ) 5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.2% min 7,000 max 30,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.2.2.3

 

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը  կրում է Արդշինբանկ  ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

 

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

Ծախսերի OUR տարբերակ + 12.000 AMD

 

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

Ծառայությունը հասանելի չէ

Վճարումներ, այդ թվում՝

1.3 Բանկ այցելելով

1.3.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ հաշվից

0

0

0

0

1.3.2

Վճարումներ պետ. բյուջե հաշվից

0

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.4 Internet-բանկ համակարգով

1.4.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ հաշվից

0

0

0

0

1.4.2

Վճարումներ պետ. բյուջե հաշվից

0

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.5

Շտապ փոխանցումներ 6

1.5.1

Բանկ այցելելով կամ Ինտերնետ-բանկ համակարգով

Տվյալ փոխանցման համար նախատեսված սակագին +10,000 AMD

1.6

Փոխանցումների տվյալների փոփոխություն կամ, ներառյալ հետ կանչ կամ չեղյալ համարում7

1.6.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ

0

0

0

0

1.6.2

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում

0

0

0

0

1.6.3

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս և արտերկրից ստացված՝

 

1.6.3.1

Հաճախորդի դիմումի համաձայն

Ծառայությունը հասանելի չէ

25,000 AMD

 

 

 

 

1.7

Փոխանցումների որոնում, փոխանցման կարգավիճակի ստուգում

7,500 AMD

1.8

Պարբերական վճարման համակարգի կազմում8

0

1.9

ՀՀ տարածքից դուրս  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հաճախորդի օգտին ստացված փոխանցումների  գումարների կրեդիտագրում հաշվին   

 (մուտք)

   

Կիրառելի չէ

Ստանդարտ*

 

 

1.10

ՀՀ տարածքում առկա թղթակցային հաշիվներով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ հաճախորդների օգտին 50 հազ. և ավելի ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի գումարների կրեդիտագրում հաճախորդների հաշվին

Կիրառելի չէ

0.25%

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.11

Փոխանցումները հավաստող հաղորդագրության, փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում մինչև 3 ամիս վաղեմության

Անվճար

1.12

Փոխանցումները հավաստող հաղորդագրության, փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում 3 ամսից ավել վաղեմության

3000 դրամ

 

 

 

  1. Գործարքների սահմանափակումներ և ժամկետներ

2.1

Փոխանցման ժամկետներ, այդ թվում՝

Տրման ժամկետ 9

Կատարման ժամկետ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Բանկ այցելելով

 

 

 

 

Ներբանկային

 

 

 

 

 

 

 

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 16:45

Մինչև 16:45 տրված հանձնարարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 16:45-ից հետո տրված հանձնարարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

 

 

Միջբանկային

 

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 15:00

Մինչև 15:00 տրված հանձնարարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում, 15:00-ից հետո տրված հանձնարարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

 

 

 

 

 

 

Ինտերնետ-բանկ համակարգով

 

 

 

Ներբանկային

 

 

 

 

 

 

 

Շուրջօրյա

Մինչև 19:00 տրված հանձնարարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 19:00-ից հետո տրված հանձնարարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

 

 

 

Միջբանկային

Մինչև 15:00 տրված հանձնարարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում, 15:00-ից հետո տրված հանձնարարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.2

Պետ. բյուջե կատարվող վճարների ժամկետներ, այդ թվում՝

Տրման ժամկետ

Կատարման ժամկետ

2.2.1

Բանկ այցելելով

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 15:00

Մինչև 15:00 տրված հանձնարարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 15:00-ից հետո տրված հանձնարարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

 

 

2.2.2

 

 

Ինտերնետ-բանկ համակարգով

 

 

Շուրջօրյա

2.3

Շտապ փոխանցումներ, այդ թվում՝

Տրման ժամկետ

Կատարման ժամկետ

 

 

 

2.3.1

 

 

 

Բանկ այցելելով  կամ Ինտերնետ-բանկ համակարգով

 

 

 

9:15-ից մինչև 15:30

Մինչև 15:30 տրված հանձնարարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում, 15:30-ից հետո ձևավորված փոխանցումներն իրականացվում են հաջորդ գործառնական օրը

 


1Արտարժույթի գումարի նկատմամբ տոկոսներով արտահայտված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով: Բանկում Հաճախորդի հաշիվներին ՀՀ դրամով բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկն իրավունք ունի միջնորդավճարի գումարը կամ դրա մի մասը փոխարկել արտարժույթով ունեցած միջոցներից` հաշվարկման համար կիրառելով տվյալ արժույթի Բանկում գործող  փոխարժեքը:

2 Բանկը կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը (միջնորդ բանկին)՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի՝ այն դեպքում, եթե փոխանցման ամբողջական ճանապարհը (միջնորդ բանկը) նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտություն դեպքում, Բանկը կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, փոխել միջնորդ բանկին, եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում նշված է որևիցէ այլ միջնորդ բանկ: Կախված  միջնորդ բանկերի քանակից` հնարավոր է, որ գումարը շահառուին (ստացողին) հասնի որոշակի նվազեցումներով:

3Փոխանցումները իրականացվում են Հաճախորդի բանկային հաշվից:

4Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ EUR և RUB) փոխանցումների համար տվյալ սակագինը համընկնում է USD արժույթի սակագնի հետ, իսկ չգնանշվող արտարժույթներով գումարի փոխանցման համար սակագինը սահմանվում է 0.2% min 10,000 AMD max 80,000 AMD:

5Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ RUB) փոխանցումների համար տվյալ սակագինը համընկնում է USD/EUR արժույթի սակագնի հետ, իսկ չգնանշվող արտարժույթներով գումարի փոխանցման համար սակագինը հետևյալն է 0.25% min 18,000 AMD max 100,000 AMD:

6Շտապ փոխանցումներում ներառված չեն ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումները:

7.Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի տվյալների փոփոխումը և չեղյալ համարումը նախքան Բանկի կողմից փոխանցման փաստացի կատարումը իրականացվում է անվճար: Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարումը իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով: Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:

8Սակագինը վերաբերվում է միայն պարբերական վճարման հանձնարարականի կազմմանը, փոխանցումները կատարվում են համաձայն տվյալ փոխանցման տեսակի համար սահմանված սակագնի:

9Շուրջօրյա, երկարացված գրաֆիկով և հանգստյան օրերին աշխատող մասնաճյուղերի դեպքում հանձնարարականները տրվում են մասնաճյուղի աշխատանքային գրաֆիկին համապատասխան:

10Ժամկետը վերաբերում է Բանկի կողմից գործարքի կատարմանը:


* Ստանդարտ  սակագինը սահմանվում է 0 (զրո): Ստանդարտ  սակագինը հարապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում: Ստանդարտ սակագինը Բանկի կողմից կարող է վերանայվել ՝ համաձայն Բանկի սակագնային քաղաքականության: 

1.1.1.3, 1.9 և 1.10 կետերում նշված սակագինը վերաբերվում է նաև Հաճախորդի կողմից 1 օրվա ընթացքում միևնույն անձից կամ միևնույն անձին ուղարկված կամ ստացված նույնանուն արժույթների հանրագումարին:

** Բանկը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև գործարքը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կասկածելի դիտարկվելու դեպքում, իրավունք ունի կասեցնել գործարքը կամ հրաժարվել այն կատարելուց (այդ թվում՝ մերժել հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելը):

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2022-11-30 15:59
Developed by Studio One