Էքսպրես վերանորոգման վարկեր | ardshinbank

Էքսպրես վերանորոգման վարկեր

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս վարկատեսակը տրամադրվում է առանց եկամուտները հիմնավորող որևէ փաստաթղթի պահանջի՝ միայն դրական վարկային պատությամբ: Հիանալի հնարավորություն վերանորոգելու ձեր բնակելի գույքը, եթե չեք ցանկանում ներկայացնել բազմապիսի տեղեկանքներ հիմնավորելու համար ձեր կայուն եկամուտները:  

 

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Տարեկան տոկոսադրույք

 

 
նվազագույն 11.5% 10.5%
առավելագույն 16% 15%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.1 - 18%1

Ժամկետ

60-180 ամիս

Գումար

3.000 - 300.000 ԱՄՆ դոլար

3.000 - 300.000 եվրո

1երրորդ անձնաց կատարվող վճարումներով պայմանավորված՝  տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է ավելի բարձր լինել

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2021-10-26 16:27
Developed by Studio One