Էքսպրես վերանորոգման վարկեր | ardshinbank

Էքսպրես վերանորոգման վարկեր

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս վարկատեսակը տրամադրվում է առանց եկամուտները հիմնավորող որևէ փաստաթղթի պահանջի՝ միայն դրական վարկային պատությամբ: Հիանալի հնարավորություն վերանորոգելու ձեր բնակելի գույքը, եթե չեք ցանկանում ներկայացնել բազմապիսի տեղեկանքներ հիմնավորելու համար ձեր կայուն եկամուտները:  

 

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Տարեկան տոկոսադրույք

10.75-15.5%՝ առանց եկամուտների վերլուծության

10.75-13.5%` եկամուտների վերլուծությամբ

9.75-13.5%՝ առանց եկամուտների վերլուծության
9.75-12.5%` եկամուտների վերլուծությամբ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

10.28 - 24%1

Ժամկետ

36-180 ամիս

Գումար

2.000 - 80.000 ԱՄՆ դոլար

2000 - 70.000 եվրո
 

1երրորդ անձնաց կատարվող վճարումներով պայմանավորված՝  տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է ավելի բարձր լինել

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One