Էքսպրես վերանորոգման վարկեր | ardshinbank

Էքսպրես վերանորոգման վարկեր

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս վարկատեսակը տրամադրվում է առանց եկամուտները հիմնավորող որևէ փաստաթղթի պահանջի՝ միայն դրական վարկային պատությամբ: Հիանալի հնարավորություն վերանորոգելու ձեր բնակելի գույքը, եթե չեք ցանկանում ներկայացնել բազմապիսի տեղեկանքներ հիմնավորելու համար ձեր կայուն եկամուտները:  

 

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)

 

նվազագույն 12.5% 11.5%
առավելագույն 15.5% 14.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.8 - 19%

Ժամկետ

60-180 ամիս

Գումար

2.000 - 300.000 ԱՄՆ դոլար

2.000 - 300.000 եվրո

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Հայտի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղ, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

Վարկի նպատակ

Վարկառուի և այլ անձանց՝ ՀՀ Բանկերում և վարկային կազմակերպություններում (բացառությամբ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ) առկա վարկային պարտավորությունների վերաֆինանսավորում, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ եթե (այդ թվում՝ վարկառուի հայտարարությամբ) վարկն օգտագործվել է վերանորոգման նպատակով, ընդ որում, վերաֆինանսավորվող պարտավորության մեջ անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի տեսակարար կշիռը պետք է կազմի առնվազն 50%

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի նվազագույն գումար

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

1,500,000

2,000

2,000

Վարկի առավելագույն գումար

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

150,000,000

300,000

300,000

Տարեկան տոկոսադրույք

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

Հաստատուն՝ 15%-16% Լողացող՝ ՀԴ+5%-ՀԴ+6%

11.5%-12.5%

10.5%-11.5%

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.8%-22.9%

Վարկ-գրավի իրացվելի արժեք առավելագույն հարաբերակցություն

80%

Նվազագույն ժամկետ

60 ամիս

Առավելագույն ժամկետ

180 ամիս

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2022-08-15 12:43
Developed by Studio One