Էական փաստեր և հաշվետվություններ | ardshinbank

Էական փաստեր և հաշվետվություններ

Թիվ 1 - «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ դիմել է Հայաստանի Ֆոնդային բորսա - 31.01.2022

Թիվ 2 -  Վարչության անդամի փոփոխության մասին - 24.02.2022թ.

Թիվ 3 - «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ դիմել է Հայաստանի Ֆոնդային բորսա - 18.03.2022թ.

Թիվ 4 -  Տարեկան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին - 31.03.2022թ.

Թիվ 5 -  Վարչության անդամի փոփոխության մասին - 08.04.2022թ.

Թիվ 6 -  Շահութաբաժիններ վճարելու մասին - 19.04.2022թ.

Թիվ 7 - Խորհրդի անդամների փոփոխության մասին - 30.05.2022թ.

Թիվ 8 - «Արդշինբանկ ՓԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարելու մասին-22.07.2022թ.

Թիվ 9 - «Արդշինբանկ ՓԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարելու մասին-22.09.2022թ.

Թիվ 10 - Շահութաբաժիններ վճարելու մասին - 12.10.2022թ.

Թիվ 11 - Շահութաբաժինների վճարման մասին - 22.11.2022թ.

Թիվ 12 - Վարչության նախագահի տեղակալների նշանակման մասին - 22.11.2022թ.

Թիվ 13 -  «Արդշինբանկ ՓԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարելու մասին - 26.12.2022թ.

Թիվ 14 - Արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկելու մասին - 28.12.2022թ.

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2023-02-01 18:18
Developed by Studio One