Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան | ardshinbank

Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործող ամենացածր տոկոսադրուքները բնակելի գույք ձեռք բերելու համար, եթե հանդիսանում եք երիտասարդ ընտանիք: Միայն այս վարկատեսակի շրջանակներում կարող եք ստանալ ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկ և վճարել վարկի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան ընդամենը 7.35% տոկոսադրույք:

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված (բնակարանի սեփականության իրավունքը գրանցած) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Նվազագույն կանխավճար (անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքից)

7.5%

Տարեկան տոկոսադրույք

7.35%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

6.97 – 14.64 %

Ժամկետ

10-20 տարի

Գումար

2,000,000-27,750,000 ՀՀ դրամ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

վարկի մնացորդային գումարի 0.08%

Գրավի ձևակերպման վճար**

1) Վարկառուի սեփականության  և Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 71,200 ՀՀ դրամ

2) Լրացուցիչ գույքի նկատմամբ Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամ

 

* Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռք բերման դեպքում պետության կողմից սուբսիդավորվում է`

  • 2%՝ Երևան քաղաքում ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում,
  • 4%՝ ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում:

Բանկի սեփականությունը հանդիսացող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում նշված տոկոսադրույքները նվազեցում են 1 տոկոսային կետով

**Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2022-08-15 12:43
Developed by Studio One