ԵՆԲ կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր | ardshinbank

ԵՆԲ կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր

Արդշինբանկ ՓԲԸ-ն 2015թ.-ից համագործակցում է ԵՆԲ-ի հետ Գերմանահայակական հիմնադրամի միջոցով ՓՄՁ Գյուղատնտեսության և տուրիզմի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի մասնակցությունը Բանկին հնարավորություն է ընձեռում ակտիվ վարկավորում իրականացնել՝  նպաստելով Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսի կայուն զարգացմանը գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտներում` օգնելով Բանկի հաճախորդներին լինել մրցունակ և ապահովել կայուն զարգացում:

Արդշինբանկը Հայաստանում «ԵՆԲ-ի վարկեր ՓՄՁ-ների» համար ծրագրի խոշորագույն մասնակիցներից է: Սույն ծրագրի շրջանակներում հաճախորդներին տրամադրում է վարկեր միջինում 250 բազիսային կետով ցածր տարեկան տոկոսադրույքով, համեմատած այն տարեկան տոկոսադրույքի հետ, որն առաջարկում է առանց ԵՆԲ ֆինանսավորման՝  նույն ծրագրի նպատակներին համապատասխան վարկավորման դեպքում:

 

Նպատակ

շրջանառու միջոցների ձեռքբերում

հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում

( գյուղատնտեսություն, գյուղվերամշակում, զբոսաշրջություն)

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)

10 000 000 

Առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)

2 700 000 000

Ժամկետ

նվազագույնը 24 ամիս, առավելագույնը 36 ամիս

նվազագույնը 24 ամիս, առավելագույնը 90 ամիս

Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից)

Պայմանագրային

 

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One