Դրամական միջոցների գրավադրմամբ տրամադրվող վարկեր | ardshinbank

Դրամական միջոցների գրավադրմամբ տրամադրվող վարկեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Բանկում առկա ձեր դրամական միջոցների մինչև 100%-ի չափով սպառողական վարկեր, որոնք կօգնեն, գումարի անհրաժեշտության դեպքում առանց կորցնելու կուտակված տոկոսները օգտագործել ձեր դրամական միջոցները:

 

Վարկի նպատակ

սպառողական

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա

. Որպես ավանդ Բանկում ներդրված դրամական միջոցներ և դրա նկատմամբ պահանջի իրավունք

. Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմս և դրա նկատմամբ պահանջի իրավունք

Գումար

100,000 - 100,000,000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ

1 ամիս - 60 ամիս (չի կարող գերազանցել ավանդի ժամկետի ավարտը)

Տոկոսադրույք

Նույնանուն արժույթով գրավի դեպքում

Տարանուն արժույթով գրավի դեպքում

«Գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք +1%», բայց ոչ պակաս, քան Բանկում գործող դրամային ժամկետային ավանդի առավելագույն տոկոսադրույքը

«Գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք +4%», բայց ոչ պակաս, քան Բանկում գործող դրամային ժամկետային ավանդի առավելագույն տոկոսադրույքը

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ապահովվածություն

Գրավ

Վարկային գծի սահմանաչափ

100.000 ՀՀ դրամ

250 ԱՄՆ դոլար

200 Եվրո

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ

100.000.000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ

1 - 60 ամիս (չի կարող գերազանցել ավանդի ժամկետի ավարտը)

Վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Վարկային գծի արժույթ ՀՀ դրամ

Գրավադրվող միջոցի արժույթ ՀՀ դրամ

«գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք +1%», բանաձևով, բայց ոչ պակաս, քան Բանկում գործող դրամային ժամկետային ավանդի առավելագույն տոկոսադրույքը

Վարկային գծի արժույթ ՀՀ դրամ

Գրավադրվող միջոցի արժույթ ԱՄՆ դոլար/Եվրո/Ռուբլի

«գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք + 4%» բանաձևով  բայց ոչ պակաս, քան Բանկում գործող դրամային ժամկետային ավանդի առավելագույն տոկոսադրույքը

ԱՄՆ դոլարԵվրո նույնանուն արժույթով գրավի և վարկային գծի դեպքում

«գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք + 2%» բանաձևով

Վարկային գծի արժույթ ԱՄՆ դոլար

Գրավադրվող միջոցի արժույթ ՀՀ դրամ

«գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք + 1%»

Վարկային գծի արժույթ Եվրո

Գրավադրվող միջոցի արժույթ ՀՀ դրամ

«գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք +1%»

Ամբողջական պայմաններ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One