Դրամական միջոցների գրավադրմամբ տրամադրվող վարկեր | ardshinbank

Դրամական միջոցների գրավադրմամբ տրամադրվող վարկեր

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Բանկում առկա ձեր դրամական միջոցների մինչև 100%-ի չափով սպառողական վարկեր, որոնք կօգնեն, գումարի անհրաժեշտության դեպքում առանց կորցնելու կուտակված տոկոսները օգտագործել ձեր դրամական միջոցները:

 

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա

Որպես ավանդ Բանկում ներդրված դրամական միջոցներ և դրա նկատմամբ պահանջի իրավունք

 

Գումար

300,000 - 500,000,000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ

Ավանդի ժամկետով, սակայն ոչ ավել, քան 60 ամիս

Տոկոսադրույք

Նույնանուն արժույթով գրավի դեպքում

Տարանուն արժույթով գրավի դեպքում

Գրավադրվող դրամական միջոցների տոկոսադրույք +1,5%, բայց ոչ պակաս, քան Բանկի կողմից առաջարկվող ՀՀ դրամ արժույթով ժամկետային ավանդների առավելագույն տարեկան տոկոսադրույքը:

Գրավադրվող դրամական միջոցների տոկոսադրույք +8%, բայց ոչ պակաս, քան Բանկի կողմից առաջարկվող ՀՀ դրամ արժույթով ժամկետային ավանդների առավելագույն տարեկան տոկոսադրույքը:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Սկսած 9.94%-ից
 
 
 

 

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ապահովվածություն

Բանկում ներդրված ժամկետային ավանդ

Վարկային գծի սահմանաչափ

300.000 կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ

500.000.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Ժամկետ

Ավանդի ժամկետով, սակայն ոչ ավել, քան 60 ամիս

Վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Նույնանուն արժույթով գրավի դեպքում  

Գրավադրվող դրամական միջոցների տոկոսադրույք +2%, բայց ոչ պակաս, քան Բանկի կողմից տվյալ արժույթով առաջարկվող ժամկետային ավանդների առավելագույն տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամով գրավի դեպքում՝ 

Գրավադրվող դրամական միջոցների տոկոսադրույք +2%, բայց ոչ պակաս, քան Բանկի կողմից առաջարկվող ՀՀ դրամ արժույթով ժամկետային ավանդների առավելագույն տարեկան տոկոսադրույքը

 Տարանուն արժույթով գրավի դեպքում, բացառությամբ ՀՀ դրամով գրավի դեպքում՝ Գրավադրվող դրամական միջոցների տոկոսադրույք +8%, բայց ոչ պակաս, քան Բանկի կողմից առաջարկվող ՀՀ դրամ արժույթով ժամկետային ավանդների առավելագույն տարեկան տոկոսադրույքը

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Սկսած 9.94%-ից

Ամբողջական պայմաններ

Տեղեկատվություն Սքորի և վարկային պատմության վերաբերյալ

 

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ապահովվածություն

- Բանկում ներդրված ցպահանջ դրամական միջոցներ
- Բանկում ներդրված ժամկետային ավանդ
- Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր
- «Արինս գրուպ» ՍՊԸ խմբին պատկանող կազմակերպությունների կողմից թողարկված պարտատոմսեր

Վարկային գծի սահմանաչափ

300.000 կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ

-

Ժամկետ

1 ամիս

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն   99.0%

Վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք + 3%

Ամբողջական պայմաններ

Տեղեկատվություն Սքորի և վարկային պատմության վերաբերյալ

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

Ե՞ՐԲ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2023-06-27 15:00
Developed by Studio One