Դեբետային քարտեր | ardshinbank

Դեբետային քարտեր

Դեբետային (հաշվարկային) քարտերը նախատեսված են.

  1. Բանկային հաշվում առկա սեփական միջոցների կառավարման համար,
  2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և արտասահմանում անկանխիկ վճարումներ և կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու համար,

NurCard կուտակային ծրագրի գործընկերների ցանկը և տրամադրվող CashBack-ի չափերը հասանելի են www.nurcard.am կայքում:

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  - գործում են նոր հաճախորդների համար 18.11.2022թ.-ից, իսկ գործող հաճախորդների համար 05.12.2022թ-ից

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ - գործում է 03.03.2021թ.-ից

ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ֆիզիկական անձ հաճախորդների հետ իրավահարաբերություն հաստատելու և Բանկի ծառայությունների մատուցման պայմաններ - գործում է 25.04.2022թ.-ից  

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-11-17 10:21
Developed by Studio One