Դեբետային քարտեր | ardshinbank

Դեբետային քարտեր

Arca Business

Այս վճարային քարտը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար: Քարտի միջոցով Դուք կարող եք կատարել անկանխիկ վճարումներ Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և սպասարկման կետերում, ինչպես նաև կանխիկացման գործարքներ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված գրեթե բոլոր բանկոմատների և կանխիկացման կետերի միջոցով:

Ուշադրություն. Arca Business քարտը չի գործում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս և հիմնականում նախատեսված չէ Ինտերնետում վճարումների իրականացման համար (սակայն քարտի հիման վրա Ինտերնետ միջավայրում կարող է գրանցվել վիրտուալ քարտ, որը հնարավորություն կընձեռի վճարումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետության որոշ ինտերնետային կայքերում) և դրա օգտագործումը Ինտերնետում և այլ ոչ երես առ երես գործառնությունների միջավայրում (հեռախոսային պատվեր, փոստային պատվեր) մեծամասնությամբ սահմանափակված կամ արգելված է:

Քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով:

Քարտային հաշիվը կարող է բացվել ՀՀ դրամով:

Arca Business

AMD

1. Հիմնական միջնորդավճարներ

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

Քարտի սպասարկման վարձ

4000 ՀՀ դրամ ամսական

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

-

Լրացուցիչ քարտի սպասարկման վարձ

2000 ՀՀ դրամ

Քարտի շտապ թողարկման համար (24 ժամ) առաջին տարվա սպասարկման վարձ

5000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 • Բանկի բանկոմատներում 

0,2%

 • Բանկի կանխիկացման կետերում 

0,2%

 • “Արքա” համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

0,8%

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

ծառայությունը հասանելի չէ

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

2%

Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

2. Կորուստ, վերաթողարկում

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

Քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

3. Տույժեր և տուգանքներ

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

Գործարք չհիմնավորված բողոքարկում ներկայացնելու համար տուգանք

2000 ՀՀ դրամ

4. Փոխանցումներ

Քարտից քարտ փոխանցում վիրտուալ քարտերի միջոցով Բանկի որևէ այլ քարտին

0.3%

Քարտից քարտ փոխանցում վիրտուալ քարտերի միջոցով այլ բանկերի քարտին

0.5%

5. Այլ միջնորդավճարներ

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

30 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

30 ՀՀ դրամ

Քաղվածքի տրամադրում

անվճար

Գործարքի անդորրագրի պատճեի պահանջ

2000 ՀՀ դրամ

 

 • Անկանխիկ գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ

  Կանխիկ գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ

  գումար
  (USD)

  գումար
  (EUR)

  գումար
  (ՀՀ դրամ)

  քանակ

  գումար
  (USD)

  գումար
  (EUR)

  գումար
  (ՀՀ դրամ/ համարժեք)

  քանակ

  -

  -

       2,000,000.00

  10

  -

  -

      500,000.00

  5

   

 • Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույք

  20-24%

  Վարկային գծի մարման ամսական նվազագույն սահմանաչափ

  -

  Վարկային գծի մարման ամսական նվազագույն սահմանաչափ

  -

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2018-02-28 18:32
Developed by Studio One