Գյուղատնտեսական | ardshinbank

Գյուղատնտեսական

Վարկատեսակի անվանումը

600% վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ՝

գյուղատնտեսական

Ստանդարտ՝ գյուղատնտեսական

90 օր ժամկետով՝ գյուղատնտեսական

Վարկի նպատակ

Գյուղատնտեսության զարգացում

Արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

13.5 – 18.5%

8.5 - 16%

0.75 - 2%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

600%

120%

120%

Ժամկետ

1.Մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում 11-13 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում՝ 36-60 ամիս

1.Մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում՝ 6 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում 36-60 ամիս

90 օր

Վարկի գումար

300  - 5200 ԱՄՆ դոլար

100  - 5200 ԱՄՆ դոլար

100  - 5200 ԱՄՆ դոլար

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One