Գյուղատնտեսական | ardshinbank

Գյուղատնտեսական

Վարկատեսակի անվանումը

600% վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ՝

գյուղատնտեսական

Ստանդարտ՝ գյուղատնտեսական

90 օր ժամկետով՝ գյուղատնտեսական

Վարկի նպատակ

Գյուղատնտեսության զարգացում

Արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

15.5-17.5%

9.5-14.5%

2%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

600%

120%

120%

Ժամկետ

1.Մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում 11-13 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում՝ 36-60 ամիս

1.Մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում՝ 5.5-6 ամիս

2.Անուիտետային մարումների դեպքում 36-60 ամիս

90 օր

Վարկի գումար

300 ԱՄՆ դոլար- 2.600.000 ՀՀ դրամին համարժեք գումար

100 ԱՄՆ դոլար - 2.600.000 ՀՀ դրամին համարժեք գումար

100 ԱՄՆ դոլար - 2.600.000 ՀՀ դրամին համարժեք գումար

 

Վարկի գումարը չանհատականացված քարտով ստանալու դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է հասանելի տոկոսադրույքից 0.5 - 0.75 կետով ցածր, ընդ որում, ապահովագրության իրականացման դեպքում սույն պայմանով սահմանված զեղչը չի գումարվում: 

Բանկի  մասնաճյուղերում սահմանված պայմաններին համապատասխան ապահովագրություն իրականացվելու դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է 1.25 - 1.5 կետով ցածր (անուիտետային մարումով վարկերի դեպքում՝ 2.5 կետով ցածր):

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One