Բրոքերային ծառայություններ | ardshinbank

Բրոքերային ծառայություններ

"Արդշինբանկ" ՓԲԸ իրականացնում է բրոքերային ծառայությունների մատուցում հրապարակային առաջարկի առարկա հանդիսացող բաժնետոմսերով, ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերով, ՀՀ պետական պարտատոմսերով` "Արդշինբանկ" ՓԲԸ սակագների համաձայն: Բրոքերային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում "Արդշինբանկ" ՓԲԸ իրականացնում է բրոքերային հաշիվների բացում, պատվերի ընդունում և կատարում, գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում, ինչպես նաև բրոքերային գործունեությունից բխող այլ գործառնություններ: Հաճախորդը կարող է գործարքներ կնքել ՀՀ "Նասդաք ՕԷՄԷՔՍ" կարգավորվող շուկայում գնանշվող ցանկացած արժեթղթով, ինչպես նաև մասնակցել առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներին, հետգնումներին, իրականացնել գործարքներ արտաբորսայական երկրորդային շուկայում:

 

Դասակարգումն ըստ շուկաների Յուրաքանչյուր կատարված գործարքի գնից Նվազագույն միջնորդավճար
ՀՀ պետական պարտատոմսերի և ՀՀ ԿԲ թողարկած արժեթղթերի շուկա Մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ` 0.10% 50 մլն ՀՀ դրամ և ավելի` 0.05% 5000 ՀՀ դրամ
ՀՀ ոչ պետական արժեթղթերի շուկա Մինչև 20 մլն. ՀՀ դրամ` 0.10% 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի` 0.05% 2000 ՀՀ դրամ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One