Բրոքերային ծառայություն | ardshinbank

Բրոքերային ծառայություն

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

"Արդշինբանկ" ՓԲԸ իրականացնում է բրոքերային ծառայությունների մատուցում հրապարակային առաջարկի առարկա հանդիսացող բաժնետոմսերով, ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերով, ՀՀ պետական պարտատոմսերով` "Արդշինբանկ" ՓԲԸ սակագների համաձայն: Բրոքերային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում "Արդշինբանկ" ՓԲԸ իրականացնում է բրոքերային հաշիվների բացում, պատվերի ընդունում և կատարում, գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում, ինչպես նաև բրոքերային գործունեությունից բխող այլ գործառնություններ: Հաճախորդը կարող է գործարքներ կնքել ՀՀ "Նասդաք ՕԷՄԷՔՍ" կարգավորվող շուկայում գնանշվող ցանկացած արժեթղթով, ինչպես նաև մասնակցել առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներին, հետգնումներին, իրականացնել գործարքներ արտաբորսայական երկրորդային շուկայում:

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման կարգ

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման ընթացակարգ

Հավելվածներ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One