Բանկի վարկանիշը | ardshinbank

Բանկի վարկանիշը

“Արդշինբանկ” ՓԲԸ-ն մասնավոր կառույց է, որն ունի միջազգային հեղիանակավոր վարկանիշային երեք գործակալություններից (Moody’s, Fitch, S&P Global) ստացված վարկանիշ: Ընդ որում, Fitch վարկանիշային գործակալության կողմից Արդշինբանկին տրված վարկանիշը հավասար է Հայաստանի Հանրապետության վարկանշային մակարդակին և հանդիսանում է մասնավոր կազմակերպության վարկանիշի գնահատման հնարավոր լավագույն ցուցանիշ:

Վարկանիշային գործակալությունների կողմից Բանկին շնորհվել են հետևյալ վարկանիշները

S&P Global Ratings    
Վարկանիշի դասը Վարկանիշ Հեռանկար       
Երկարաժամկետ  B + Կայուն
Կարճաժամկետ B  
     
Moody’s    

Վարկանիշի դասը

Վարկանիշ

Հեռանկար

Երկարաժամկետ արտարժութային ավանդներ

Ba3

Բացասական

Երկարաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

Ba3

Բացասական

Ոչ ստորադաս, չապահովված պարտատոմսեր (արտարժույթ)

Ba3

Բացասական

Կարճաժամկետ արտարժութային ավանդներ

NP

 

Կարճաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

NP  

Ելակետային վարկային գնահատում

b1

 

Կոնտրագենտի ռիսկի գնահատում

Ba3(cr)/NP(cr)

 

     
Fitch    
Վարկանիշի դասը Վարկանիշ Հեռանկար   
Արտարժույթով երկարաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ B+ Դրական
Արտարժույթով կարճաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ  B  
Կայունության վարկանիշ b+  
Կառավարության աջակցության վարկանիշ ns  

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2023-05-02 12:26
Developed by Studio One