Բանկի վարկանիշը | ardshinbank

Բանկի վարկանիշը

“Արդշինբանկ” ՓԲԸ-ն Հայաստանի միակ մասնավոր կառույցն է, որն ունի միջազգային հեղիանակավոր վարկանիշային երկու գործակալություններից (Moody’s և Fitch) ստացված վարկանիշ: Ընդ որում, Fitch վարկանիշային գործակալության կողմից Արդշինբանկին տրված վարկանիշը հավասար է Հայաստանի Հանրապետության վարկանշային մակարդակին և հանդիսանում է մասնավոր կազմակերպության վարկանիշի գնահատման հնարավոր լավագույն ցուցանիշ:

Վարկանիշային գործակալությունների կողմից Բանկին շնորհվել են հետևյալ վարկանիշները

Moody’s

Վարկանիշի դասը

Վարկանիշ

Հեռանկար

Երկարաժամկետ արտարժութային ավանդներ

B1

Կայուն

Երկարաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

Ba3

Կայուն

Ոչ ստորադաս, չապահովված պարտատոմսեր (արտարժույթ)

Ba3

Կայուն

Կարճաժամկետ արտարժութային ավանդներ

NP

 

Կարճաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

NP  

Ելակետային վարկային գնահատում

ba3

 

Կոնտրագենտի ռիսկի գնահատում

Ba2(cr)

 

 

Fitch

Վարկանիշի դասը

Վարկանիշ

Հեռանկար

Արտարժույթով երկարաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ

B+

Կայուն

Արտարժույթով կարճաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ

B

 

Կայունության վարկանիշ

b+

 

Աջակցության վարկանիշ

5

 

Երկարաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշի աջակցության մակարդակը

NF

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One