Բանկի վարկանիշը | ardshinbank

Բանկի վարկանիշը

“Արդշինբանկ” ՓԲԸ-ն Հայաստանի միակ մասնավոր կառույցն է, որն ունի միջազգային հեղիանակավոր վարկանիշային երկու գործակալություններից (Moody’s և Fitch) ստացված վարկանիշ: Ընդ որում, Fitch վարկանիշային գործակալության կողմից Արդշինբանկին տրված վարկանիշը հավասար է Հայաստանի Հանրապետության վարկանշային մակարդակին և հանդիսանում է մասնավոր կազմակերպության վարկանիշի գնահատման հնարավոր լավագույն ցուցանիշ:

Վարկանիշային գործակալությունների կողմից Բանկին շնորհվել են հետևյալ վարկանիշները

Moody’s

Վարկանիշի դասը

Վարկանիշ

Հեռանկար

Երկարաժամկետ արտարժութային ավանդներ

B2

Կայուն

Երկարաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

B1

Դրական

Ոչ ստորադաս, չապահովված պարտատոմսեր (արտարժույթ)

B1

Դրական

Կարճաժամկետ արտարժութային ավանդներ

NP

 

Կարճաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

NP  

Ելակետային վարկային գնահատում

b1

 

Կոնտրագենտի ռիսկի գնահատում

Ba3(cr)

 

 

Fitch

Վարկանիշի դասը

Վարկանիշ

Հեռանկար

Արտարժույթով երկարաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ

B+

Կայուն

Արտարժույթով կարճաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ

B

 

Կայունության վարկանիշ

b+

 

Աջակցության վարկանիշ

5

 

Երկարաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշի աջակցության մակարդակը

NF

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One