Բանկի սեփականությանն անցած շարժական գույքի ձեռքբերման վարկ | ardshinbank

Բանկի սեփականությանն անցած շարժական գույքի ձեռքբերման վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

  8%՝ ձեռքբերվող գույքի և անշարժ գույքի գրավի դեպքում

   10.5%՝ միայն ձեռքբերվող գույքի գրավադրման և ֆինանսական վերլուծության դեպքում

   13.5%՝ միայն ձեռքբերվող գույքի գրավադրման  դեպքում

Առավելագույն ժամկետ

60 ամիս

Նվազագույն ժամկետ

12 ամիս

Վարկի նվազագույն գումար

5 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

150 000 000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն կանխավճար

 0%՝ ձեռքբերվող գույքի և անշարժ գույքի գրավի դեպքում

   15%՝ միայն ձեռքբերվող գույքի գրավադրման և ֆինանսական վերլուծության դեպքում

   30%՝ միայն ձեռքբերվող գույքի գրավադրման  դեպքում

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

 1. Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ) կամ

 2. Մայր գումարի անհատական մարման գրաֆիկ - Տոկոսագումարներ՝ ամենամսյա, մայր գումարի մարումները՝ մեկ տարվա ընթացքում ոչ պակաս քան մայր գումարի 10%-ի չափով **

** Կիրառելի է միայն իրավաբանական անձ հաճախորդների համար

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման  միանվագ միջնորդավճար

10000 ՀՀ դրամ՝ միայն ձեռքբերվող շարժական գույքի գրավադրման դեպքում

40000 ՀՀ դրամ՝ ձեռքբերվող շարժական և անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

0.3% վարկի մնացորդից

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2022-11-30 15:59
Developed by Studio One