Արտարժութային գործառնություններ | ardshinbank

Արտարժութային գործառնություններ

Արդշինբանկը հանդիսանում է արտարժութային շուկայի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը: Բանկը իրականացնում է գործառնություններ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, Անգլիական ֆունտ ստեռլինգով, Շվեյցարական ֆրանկով և ՌԴ ռուբլով: Բանկի արտարժութային ճկուն քաղաքականությունը հնարավորություն է տալիս մրցունակ փոխարժեքներ առաջարկել միջբանկային արտարժութային շուկայում, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել Բանկի առաջատար տեղը համակարգում, ապահովելով բարձր եկամտաբերություն:

"Արդշինբանկ" ՓԲԸ-ն հանդիսանում է կարգավորվող շուկայում հաշվարկային համարգի անդամ, համաձայն "Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա" ԲԲԸ կողմից ընդունված "Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի" կանոնների: Համակարգի կանոններին կարող եք ծանոթանալ www.nasdaqomx.am համացանցային կայքից:

"Արդշինբանկ" ՓԲԸ կողմից մատուցվող ներդրումային ծառայությունների, սակագների և այլ պայմանների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության կոնտակտային տվյալներ.

Էլ. փոստ` dealing@ashib.am

Հեռ.` +374 10 590492

Ֆաքս` +374 10 590537

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գ. Լուսավորչի 13 

Ֆոնդային գործառնությունների բաժին

Հաճախորդի հաշվին կանխիկ արտարժույթի մուտքագրում
USD 0.0%
EUR 0.0%
GBP 1%
CHF 5.0%
RUB 0.5%
Հաճախորդի հաշվից կանխիկ արտարժույթի տրամադրում
AMD* 0.3%
USD 0.5%
EUR 0.5%
GBP 0.5%
CHF 0.5%
RUB 0.5%
* Նախորդ 30 օրվա ընթացքում կանխիկ մուտքի և ելքի դրական տարբերության չափով` 0.1%  
Արտարժույթի ներբանկային փոխարկումը Բանկի փոխարժեք
Հնամաշ և վնասված արտարժութային դրամանիշերի փոխանակում (USD, EUR, RUR) 3%
ՀՀ պետական Պարտատոմսերով գործառնություններ և դեպո հաշվի սպասարկում
- Դեպո հաշվի բացում 2'000 ՀՀ դրամ
- Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից Ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռք բերում հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.05%
- ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի հետգնման աճուրդներին Ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի վաճառք հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.05%
- Ներդրողի կողմից Բանկին ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի վաճառքի կամ Բանկից ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի գնման համար 1000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր թողարկման պարտատոմսի համար
- ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի Պահառության հիմնական պայմաններով սահմանված հանձնարարականների ներկայացման համար 500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հանձնարարականի համար
 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One