Արտահանման ակրեդիտիվ | ardshinbank

Արտահանման ակրեդիտիվ
1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4**** Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի /այդ թվում յուրաքանչյուր փոփոխության/ ծանուցում  30 000 ՀՀ դրամ 
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ստուգման համար  անվճար
Փաստաթղթերի ընդունում և առաքում Փոստային ծախսեր
Ակրեդիտիվի հաստատում Արդշինբանկի կողմից Պայմանագրային
Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի փոխանցում 2-րդ Շահառուին Պայմանագրային
5 Վարկառուի, երաշխավորի, գրավատուի բանկային հաշվի առկայություն ** պարտադիր
6 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
7 Առավելագույն գումար չի սահմանվում

 
1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4* Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի /այդ թվում յուրաքանչյուր փոփոխության/ ծանուցում  30 000 ՀՀ դրամ 
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ստուգման համար  անվճար
Փաստաթղթերի ընդունում և առաքում Փոստային ծախսեր
Ակրեդիտիվի հաստատում Արդշինբանկի կողմից Պայմանագրային
Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի փոխանցում 2-րդ Շահառւին Պայմանագրային
5 Վարկառուի, երաշխավորի, գրավատուի բանկային հաշվի առկայություն ** պարտադիր
6 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
7 Առավելագույն գումար չի սահմանվում
 

 

1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4* Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի /այդ թվում յուրաքանչյուր փոփոխության/ ծանուցում  30 000 ՀՀ դրամ 
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ստուգման համար  անվճար
Փաստաթղթերի ընդունում և առաքում Փոստային ծախսեր
Ակրեդիտիվի հաստատում Արդշինբանկի կողմից Պայմանագրային
Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի փոխանցում 2-րդ Շահառւին Պայմանագրային
5 Վարկառուի, երաշխավորի, գրավատուի բանկային հաշվի առկայություն ** պարտադիր
6 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
7 Առավելագույն գումար չի սահմանվում

 

1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռք բերում ,հիմնական միջոցների ձեռք բերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4* Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի /այդ թվում յուրաքանչյուր փոփոխության/ ծանուցում  30 000 ՀՀ դրամ 
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ստուգման համար  անվճար
Փաստաթղթերի ընդունում և առաքում Փոստային ծախսեր
Ակրեդիտիվի հաստատում Արդշինբանկի կողմից Պայմանագրային
Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի փոխանցում 2-րդ Շահառւին 3 %  տարեկան, նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ
5 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
6 Առավելագույն գումար չի սահմանվում

 

1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռք բերում ,հիմնական միջոցների ձեռք բերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4* Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի /այդ թվում յուրաքանչյուր փոփոխության/ ծանուցում  30 000 ՀՀ դրամ 
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ստուգման համար  անվճար
Փաստաթղթերի ընդունում և առաքում Փոստային ծախսեր
Ակրեդիտիվի հաստատում Արդշինբանկի կողմից Պայմանագրային
Բանկի հաճախորդի օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված ակրեդիտիվի փոխանցում 2-րդ Շահառւին 3 %  տարեկան, նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ
5 Վարկառուի, երաշխավորի, գրավատուի բանկային հաշվի առկայություն ** պարտադիր
6 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
7 Առավելագույն գումար չի սահմանվում

 

 

  •   Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության(ՕՖՀ) կողմից ներկայացված միջնորդավճարները գանձվում են առանձին, ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ: Արտարժութային վարկերի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում`կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին: 

  • Ոչ ռեզիդենտ  երաշխավորի, գրավատուի համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր չէ 

  • **** Սակայն ոչ պակաս քան բանկի սահմանված շահութաբերության շեմը: Արտարժութային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One