Աշխատավարձային քարտեր

Հարգելի աշխատավարձային քարտի քարտապան,

Արդշինբանկը մեկնարկում է "Արձակուրդային Արդշինբանկից" միջոցառումը, որին կարող են մասնակցել աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում Բանկի հետ համագործակցող բոլոր կազմակերպությունների աշխատակիցները: Միջոցառումը մասնակիցներին հնարավորություն է ընձեռում ստանալ դրամական պարգևատրումներ ընդամենը կատարելով վճարումներ քարտի կիրառմամբ:

 

 • Միջոցառում "Արձակուրդային Արդշինբանկից":
  Միջոցառման մասնակիցներ` Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում համագործակցող բոլոր կազմակերպությունների աշխատակիցներ,
  Միջոցառմանը մասնակցելու կարգը և սահմանափակումները` միջոցառմանը կմասնակցեն ութ և ավել ամիս արձակուրդ չգնացած, քսան կամ ավել աշխատանքային օր արձակուրդ մեկնող, և առևտրի կամ սպասարկման կետերում առնվազն աշխատավարձի 30% չափով անկանխիկ գնումներ կատարած այն աշխատակիցները, որոնք մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը ներառյալ salaryprojects@ashib.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկեն մասնակցի գործատուի կողմից տրված տեղեկանքի լուսապատճենահանված տարբերակ, համաձայն որի գործատուն կհաստատի, որ ակցիայի մասնակիցը տեղեկանքի տրամադրման օրվանից առաջ առնվազն ութ ամիս չի օգտվել ամենամյա արձակուրդից, ինչպես նաև, որ մասնակիցը գտնվելու է արձակուրդում առնվազն 20 աշխատանքային օր, իրենց անունը և ազգանունը և Արդշինբանկ ՓԲԸ իրենց այն քարտային հաշվեհամարը, որով ստանում են աշխատավարձը կամ դրան հավասարեցված վճարները, գործատու կազմակերպության անվանումը և հարկային կոդը:
  Միջոցառման նպատակը` Բանկի աշխատավարձային քարտերով իրականացվող անկանխիկ վճարումների խրախուսում, Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում համագործակցող կազմակերպությունների հետ համագործակցության սերտացում:
  Միջոցառման մասնակցի խրախուսման չափը և վճարման կարգը` այն աշխատակցին, որի նախորդ ութ ամսվա ընթացքում կատարված անկանխիկ վճարումները կկազմեն ութ ամսվա ընթացքում ստացված աշխատավարձի առավելագույն տոկոսը, Արդշինբանկը կվերադարձնի ամիսներից որևէ մեկի ընթացքում անկանխիկ եղանակով կատարված ծախսերի գումարը:
  Մեկ աշխատակցին վերադարձվող առավելագույն գումարը` 100.000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, կազմակերպության աշխատակիցների համար սահմանված առավելագույն տարեկան մրցանակային ֆոնդ` սկսած 50 և ավել ակտիվ աշխատավարձային քարտից` տարեկան 250.000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, 100-ի դեպքում` 300.000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից հետո յուրաքանչյուր 50 ակտիվ քարտը ավելացնում է ֆոնդը տարեկան 150.000 (հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամով (օրինակ 300-ի դեպքում` 900.000 (ինը հարյուր հազար):

  Աշխատավարձային քարտերը հանդիսանում հարմարավետ միջոց ոչ միայն աշխատավարձ ստանալու այլ նաև կուտակելու համար: Աշխատավարձային քարտերը տրամադրվում են հատուկ արտոնյալ սակագնային փաթեթներով Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում համագործակցող կազմակերպությունների աշխատակիցներին:

  Արդշինբանկը առաջարկում է իր կորպորատիվ հաճախորդներին իր կողմից թողարկվող միջազգային Visa և MasterCard, ինչպես նաև տեղային ArCA վճարային համակարգերի քարտերի միջոցով աշխատակիցներին աշխատավարձի վճարման ծառայություն:

  Այս ծառայությունը շատ հարմարավետ է կազմակերպության համար քանի որ`
  - Զգալիորեն հեշտանում է աշխատավարձի վճարման գործընթացը` փոխանցումը իրականացվում է մեկ գումարով, իսկ աշխատակիցների հաշիվներին գումարների մուտքագրումը կատարվում է բանկ ներկայացված էլեկտրոնային ֆայլի հիման վրա
  - Կազմակերպությունը այլևս չի անհանգստանում կանխիկ գումարների տեղափոխման և պահպանման խնդիրների մասին
  - Կատարվում է Կազմակերպության հաշվապահության աշխատանքի օպտիմալացում
  - Ապահովվում է աշխատակիցների աշխատավարձի չափի վերաբերյալ գաղտնիությունը
  - Ստեղծվում է գործուղման մեջ գտնվող աշխատակիցներին աշխատավարձ վճարելու հնարավորություն Միևնույն ժամանակ ծառայությունը հարմարավետ է նաև կազմակերպության աշխատակիցների համար, քանի որ ընձեռվում է հնարավորություն`
  - Արտոնյալ սակագներով ստանալ վճարային քարտ
  - Առավելագույնս հեշտացված գործընթացով ստանալ մինչև աշխատավարձի տասնապատիկի չափով վարկային գիծ:
  - Ցանկացած ժամանակ առանց հերթերում կանգնելու ստանալ աշխատավարձը` օգտվելով Բանկի լայն բանկոմատների և կանխիկացման կետերի ցանցից առանց կանխիկացման միջնորդավճարի
  - Ստանալ աշխատավարձ կամ իրականացնել վճարումներ հազարավոր այլ կանխիկացման և առևտրային կետերում ամբողջ աշխարհում և ՀՀ տարածքում:
  - Հարազատների անունով պատվիրել համապատասխան վճարային սահմանաչափով լրացուցիչ քարտ
  - Ստանալ աշխատավարձ գործուղումների կամ առողջական խնդիրներ ունենալու ժամանակ առանց աշխատանքի վայր այցելելու
  - Մասնակցել Բանկի կողմից իր քարտապանների համար կազմակերպվող միջոցառումներին
  - Առանց տանից դուրս գալու ինտերնետի միջոցով վճարել բազմաթիվ ծառայությունների համար, այդ թվում` կոմունալ ծառայությունների
  - Օգտագործել քարտային հաշիվը որպես ցպահանջ կուտակային բանկային հաշիվ` ստանալով դրամական միջոցների դիմաց բարձր տոկոսադրույք

  Աշխատավարձային նախագծի իրականացման փաստաթղթերի ցանկ

   

 •  

  Հիփոթեքային վարկեր

  - A աշխատավարձային սակագնային փաթեթով սպասարկվող կազմակերպությունների ղեկավար (խորհրդի նախագահ, նրա տեղակալ և խորհրդի անդամներ, միանձնյա գործադիր մարմին, նրա տեղակալներ, կոլեգիալ գործադիր մարմնի ղեկավար, նրա տեղակալներ և կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ) հանսիացող անձանց համար հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքից զեղչ 2 տոկոսային կետի չափով, ղեկավար չհանդիսացող անձանց համար` 1 տոկոսային կետի չափով:

  - B և C աշխատավարձային սակագնային փաթեթներով սպասարկվող անձանց համար` 0.5 տոկոսային կետի չափով, եթե անձը առնվազն 3 ամիս անընդմեջ աշխատավարձ է ստացել Բանկի վճարային քարտի միջոցով:

  Ավանդ

  - ՀՀ դրամով ավանդի ներգրավում` գործող տոկոսադրույքից 0.25% բարձր տոկոսադրույքով:

  Ապահովագրություն

  - Աշխատավարձային մի շարք քարտատեսակներ ներառում եմ անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից մինչև 500.000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումարի չափով:

   

 • Աշխատավարձային վարկային գծերը հանդիսանում են հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար և տրամադրվում են Բանկի դեբետային կամ աշխատավարձային քարտերի միջոցով աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներին: 

  Մանրամասները` այստեղ:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2017-07-12 12:14
Developed by Studio One