Աշխատավարձային քարտեր | ardshinbank

Աշխատավարձային քարտեր

 

 

 • Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ -  գործում է 01.04.2021թ.-ից Փաթեթը հասանելի է առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն

   

  Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ -  գործում է մինչև 01.04.2021թ. Փաթեթը հասանելի է առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն

  Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ - գործում է մինչև 30.10.2020թ.

  Փաթեթը հասանելի է առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն

   

 • Աշխատավարձային վարկային գծերը հանդիսանում են հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար և տրամադրվում են Բանկի դեբետային կամ աշխատավարձային քարտերի միջոցով աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներին: 

  Մանրամասները` այստեղ:
 •     Աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ
  Ղեկավարի հավելյալ արտոնություն* A աշխատավարձային փաթեթ և ՀԷՑ B, C, D  և O աշխատավարձային փաթեթ
  աշխատակիցներ
    Պրոդուկտի անվանում Արտոնության չափ
  1 1. Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման  (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետ, վերաֆինանսավորման) նպատակով տրամադրվող բոլոր հիփոթեքային վարկեր
    (բացառությամբ՝ «Էքսպրես վերանորոգում», «Նորակառույց և կառուցման ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերում բնակարանների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկեր» և «Պետական ծառայողներին՝ մատչելի բնակարան» վարկատեսակների)

  2. Անշարժ գույքի վերանորոգման  (վերակառուցման, արդիականացման) հիփոթեք, այդ թվում՝  «Ջերմ Օջախ» բնակարանային միկրովարկ

  3. Անշարժ գույքի կառուցման, կառուցապատման շարունակման հիփոթեք

  - -0.50% -0.25%
  Զեղչերը գործում են Բանկի սեփական ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի դեպքում
  2 Վարկային քարտեր, բացառությամբ ավանդի գրավով վարկերի  (վարկային գծի անվանական տոկոսադրույքից) -1% -1% -0.5%
  3 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ և Էքսպրես վերանորոգման (այդ թվում՝ վերաֆինանսավորման) վարկեր -1%
  4 Ակնթարթային վարկեր
   (կիրառելի է միայն առանց վերլուծության և այլ վարկերի մարման պայմանով տրամադրվող վարկերի նկատմամբ)
  -2%
    Ավանդների գծով՝ ****
  5
  Առնվազն 5 մլն ՀՀ դրամ կամ 10,000 ԱՄՆ դոլար կամ 10,000 Եվրո  կամ 700,000 ՌԴ ռուբլի Ստանդարտ ավանդ
  - +0.25%
  6 1. 5-7 տարի անընդմեջ ավանդ ունեցող հաճախորդների համար՝ անկախ ներգրավվող ավանդի գումարի չափից**** - հրապարակված տոկոսադրույքից ոչ ավելի, քան +0.25%
  2. 7 և ավելի տարի անընդմեջ ավանդ ունեցող հաճախորդների համար՝ անկախ ներգրավվող ավանդի գումարի չափից**** - հրապարակված տոկոսադրույքից ոչ ավելի, քան +0.5%

  * Ղեկավար է համարվում կազմակերպության 20% և ավելի սեփականատեր, ղեկավար (խորհրդի նախագահ, նրա տեղակալ և խորհրդի անդամներ, միանձնյա գործադիր մարմին, նրա տեղակալներ, կոլեգիալ գործադիր մարմնի ղեկավար, նրա տեղակալներ և կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ) հանդիսացող անձանց: 

  **** Ավանդների գծով հաճախորդին մեկից ավելի արտոնության հասանելիության դեպքում կիրառվում է մեկ արտոնություն՝ առավելագույնը:

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2021-10-26 16:27
Developed by Studio One