Աշխատավարձային քարտեր | ardshinbank

Աշխատավարձային քարտեր

 

 

 • Աշխատավարձային վարկային գծերը հանդիսանում են հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար և տրամադրվում են Բանկի դեբետային կամ աշխատավարձային քարտերի միջոցով աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներին: 

  Մանրամասները` այստեղ:

 • Բանկի հաճախորդներին և աշխատակիցներին գործող սակագներից տրամադրվող զեղչերի ցանկը՝ ըստ պրոդուկտների՝
    Հաճախորդների դասակարգում
    Աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ
  Աշխատավարձային քարտի քարտապան
  Ղեկավարի հավելյալ արտոնություն* A աշխատավարձային փաթեթ և ՀԷՑ B աշխատավարձային փաթեթ C աշխատավարձային փաթեթ Օ աշխատավարձային փաթեթ
  աշխատակիցներ
    Պրոդուկտի անվանում Արտոնության չափ
  1 Վարկային քարտեր (անվանական տոկոսադրույքից) -1% -1% -0.50% -0.50% -0.50%
  2 Ստորև նշված հիփոթեքային վարկեր դեպքում -1% -1% -0.50% -0.50% -0.50%
  2.1 Բնակելի անշարժ գույքի (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետ) ձեռքբերում (անվանական տոկոսադրույքից) Նվազեցումից հետո տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 9.5%-ից ԱՄՆ դոլարով և 10.5%-ից՝ ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում՝ (եթե վարկատեսակի պայմաններով վարկը հաճախորդին հասանելի է ավելի ցածր տոկոսադրույքով, կիրառվում է այդ տոկոսադրույքը): 
  2.2 «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագրի շրջանակներում հիփոթեքային վարկավորման պայմաններ. Ձեռքբերում (անվանական տոկոսադրույքից) Նվազեցումից հետո տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 6.5%-ից:
  2.3 Վերանորոգման  (վերակառուցման, արդիականացման) հիփոթեք (անվանական տոկոսադրույքից) Նվազեցումից հետո տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 9.5%-ից ԱՄՆ դոլարով և 10.5%-ից՝ ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում (եթե վարկատեսակի պայմաններով վարկը հաճախորդին հասանելի է ավելի ցածր տոկոսադրույքով, կիրառվում է այդ տոկոսադրույքը):
  2.4 Կառուցման, կառուցապատման շարունակման հիփոթեք (անվանական տոկոսադրույքից) Նվազեցումից հետո տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 9.5%-ից ԱՄՆ դոլարով և 10.5%-ից՝ ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում՝(եթե վարկատեսակի պայմաններով վարկը հաճախորդին հասանելի է ավելի ցածր տոկոսադրույքով, կիրառվում է այդ տոկոսադրույքը):
  2.5 Այլ հիփոթեքային վարկեր (բացառությամբ՝ Էքսպրես վերանորոգման վարկի, «Նորակառույց և կառուցվող շենքերում բնակարանների ձեռքբերում» և «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարան» վարկերի) -
  2.6 Բոլոր հիփոթեքային (բացառությամբ՝ Էքսպրես վերանորոգման վարկի) վարկերից -
  3 Ագրո Էքսպրես (անվանական տոկոսադրույքից)  
  4 Առնվազն 5 մլն ՀՀ դրամ  Ստանդարտ ավանդ (տոկոսադրույքից) 0.25% 0.25%
  5 Աշխատավարձային վարկային գծեր (անվանական տոկոսադրույքից) 
  5.1 Նվազող սահմանաչափով վարկային գծեր
  6 Վարկային քարտեր (ամսական սպասարկման վճարից) -
  7 Ոսկու գրավով սպառողական վարկեր (անվանական տոկոսադրույքից) -
  8 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր, Էքսպրես վերանորոգման վարկեր -1%
  9 «Ակնթարթային» վարկեր***** -2%
  10 Visa Infinite վարկային քարտի ամսական սպասարկման վարձ -
  11 MasterCard World Black Edition քարտի ամսական սպասարկման վարձ -
  12 Բանկային հաշիվներից քաղվածքների տրամադրում -
  13 Տեղեկանքների տրամադրում  -
  14 Դեպոզիտար պահատուփեր -
  15 Արտարժույթի փոխանակում արտոնյալ պայմաններով բացառությամբ քարտային գործարքների  -
  * կազմակերպության 20% և ավելի սեփականատեր, ղեկավար (խորհրդի նախագահ, նրա տեղակալ և խորհրդի անդամներ, միանձնյա գործադիր մարմին, նրա տեղակալներ, կոլեգիալ գործադիր մարմնի ղեկավար, նրա տեղակալներ և կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ) հանդիսացող անձանց: 

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One