Աշխատավարձային քարտեր | ardshinbank

Աշխատավարձային քարտեր

 

 

 • Բանկի հաճախորդներին գործող սակագներից տրամադրվող զեղչերի ցանկը՝ ըստ պրոդուկտների

   

  Հաճախորդների դասակարգում

  Աշխատավարձային քարտի քարտապան

  ՀՀ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկի առաջին 100 ձեռնարկության ղեկավարների (հիմնադիրներ, տնօրեններ, գլխ. հաշվապահ)

  Ղեկավարի հավելյալ արտոնություն*

  A աշխատավարձային փաթեթ և ՀԷՑ

  B աշխատավարձային փաթեթ

  C աշխատավարձային փաթեթ

   

  Պրոդուկտի անվանում

  Արտոնության չափ

  1

  Վարկային քարտեր (անվանական տոկոսադրույքից)

  -1%

  -1%

  -0.50%

  -0.50%

  -1%

  2

  Ստորև նշված հիփոթեքային վարկեր դեպքում

  -1%

  -1%

  -0.50%

  -0.50%

  -1%

  3

  Բնակելի անշարժ գույքի (այդ թվում էներգաարդյունավետ) ձեռքբերում (անվանական տոկոսադրույքից)

  Նվազեցումից հետո տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 10.5%-ից (եթե վարկատեսակի պայմաններով վարկը հաճախորդին հասանելի է ավելի ցածր տոկոսադրույքով, կիրառվում է այդ տոկոսադրույքը): Զեղչի կիրառումը տարածվում է մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամի չափով վարկերի վրա և չի տարածվում USD-ով տրամադրվող վարկերի վրա:

  4

  «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագրի շրջանակներում հիփոթեքային վարկավորման պայմաններ. Ձեռքբերում (անվանական տոկոսադրույքից)

  Նվազեցումից հետո տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 8%-ից

  5

  Վերանորոգման  (վերակառուցման, արդիականացման) հիփոթեք (անվանական տոկոսադրույքից)

  Զեղչի կիրառումը տարածվում է մինչև 35.000.000 ՀՀ դրամի չափով վարկերի վրա

  6

  Կառուցման, կառուցապատման շարունակման հիփոթեք (անվանական տոկոսադրույքից)

  Նվազեցումից հետո տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 10.5%-ից (եթե վարկատեսակի պայմաններով վարկը հաճախորդին հասանելի է ավելի ցածր տոկոսադրույքով, կիրառվում է այդ տոկոսադրույքը): Զեղչի կիրառումը տարածվում է մինչև 35.000.000 ՀՀ դրամի չափով վարկերի վրա և չի տարածվում USD-ով տրամադրվող վարկերի վրա

  7

  Ստանդարտ ավանդ ՀՀ դրամ  (տոկոսադրույքից)

  0.25%

  0.25%

  0.25%

  8

  Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր, Էքսպրես վերանորոգման վարկեր

  -1%

  9

  «Ակնթարթային» վարկ

  -2.50%

  * կազմակերպության 20% և ավելի սեփականատեր, ղեկավար (խորհրդի նախագահ, նրա տեղակալ և խորհրդի անդամներ, միանձնյա գործադիր մարմին, նրա տեղակալներ, կոլեգիալ գործադիր մարմնի ղեկավար, նրա տեղակալներ և կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ) հանդիսացող անձանց:

  Ապահովագրություն

  - Աշխատավարձային մի շարք քարտատեսակներ ներառում եմ անվճար ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից մինչև 500.000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումարի չափով:

   

 • Աշխատավարձային վարկային գծերը հանդիսանում են հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար և տրամադրվում են Բանկի դեբետային կամ աշխատավարձային քարտերի միջոցով աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներին: 

  Մանրամասները` այստեղ:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2018-07-10 16:08
Developed by Studio One