Աշխատավարձային վարկային գծեր | ardshinbank

Աշխատավարձային վարկային գծեր

Աշխատավարձային վարկային գծերը հանդիսանում են հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար և տրամադրվում են Բանկի դեբետային կամ աշխատավարձային քարտերի միջոցով աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներին: Առաջարկվող վարկավորման պայմանները ներառում են ինչպես առավելագույնը զուտ աշխատավարձի 14-ապատիկի չափով վարկային գծեր, այնպես էլ` վարկային գծի մարման լայն տարբերակների ընտրություն:

Աշխատավարձային վարկային գիծը հնարավորություն է ընձեռում ունենալ վարկային սահմանաչափ, որի դիմաց Բանկը չի հաշվարկում տոկոսագումար օգտագործված մասի բացակայության դեպքում:

Աշխատավարձային վարկային գծերը տրամադրվում են Բանկի կողմից հրապարակված վարկավորման պայմաններին համապատասխան, արտոնյալ պայմաններով և ինքնաշխատ երկարաձգվում են, եթե սպասարկման ընթացքում չեն արձանագրվում վարկավորման պայմանների նշանակալի խախտումներ:

Դրամական միջոցների կարիք ունենալու դեպքում աշխատավարձային վարկային գծի առկայությունը թույլ է տալիս անմիջապես վարկավորվել և զերծ մնալ սեղմ ժամկետներում դրամական միջոցներ կամ վարկեր փնտրելու անհրաժեշտությունից:

 

 
  • Նվազող սահմանաչափով աշխատավարձային վարկային գծերի պայմաններ աշխատավարձային վարկային գծերի պայմաններ - (15.12.2020թ-ից Նվազող սահմանաչափով աշխատավարձային վարկային գծի տրամադրումը դադարեցվել է: Վարկավորման պայմանները կիրառելի են մինչև 15.12.2020թ. ընդունված հայտերի համար) 

  • Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով աշխատավարձային վարկային գծերի աշխատավարձային նախագծերի պայմաններ - (29.06.2019թ-ից Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով աշխատավարձային վարկային գծի տրամադրումը դադարեցվել է: Վարկավորման պայմանները կիրառելի են մինչև 29.06.2019թ. ընդունված հայտերի համար)
 
 
 
 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-09-24 14:33
Developed by Studio One