A-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ | ardshinbank

A-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ

Ուշադրություն. 12.07.2018թ-ից Maestro վճարային քարտի թողարկումը դադարեցված է: Հրապարակված Maestro վճարային քարտի պայմանները գործում են մինչև 12.07.2018թ-ը թողարկված քարտերի համար:

 

Հավելված 16

Վարչության 2020 թ. հոկտեմբերի 15-ի թիվ 01/076-396 Լ որոշման

Հ/Հ

Վճարային քարտի տեսակը

ArCa-МИР Classic

ArCa-МИР Classic

Visa Classic/MasterCard Standard

Visa Classic

Visa Individual

Visa Gold Debit

MasterCard Black

 

Վճարային քարտի արժույթը

AMD

RUR

AMD

RUR

AMD

AMD

AMD

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ
 1.  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Քարտի սպասարկման վճար

40 ՀՀ դրամ ամսական

40 ՀՀ դրամ ամսական

40 ՀՀ դրամ ամսական

40 ՀՀ դրամ ամսական

400 ՀՀ դրամ ամսական

1200 ՀՀ դրամ ամսական

8000 ՀՀ դրամ ամսական

 1.  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

 1.  

Կից քարտի ամսեկան սպասարկման վճար

200 ՀՀ դրամ

200 ՀՀ դրամ

200 ՀՀ դրամ

200 ՀՀ դրամ

400 ՀՀ դրամ

1500 ՀՀ դրամ

Որպես կից քարտ չի տրամադրվում

 1.  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից

0%

 1.  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Մինչև 200000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • 200000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «Արքա»  համակարգի բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

 1.  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1.000.000 ՀՀ դրամից , կամ 150000 ռուսական ռուբլուց

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1.000.000 ՀՀ դրամից , կամ 150000 ռոuսական ռուբլուց

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 1.  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 1. Կորուստ և վերաթողարկում
 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

0

0

0

0

0

 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա

 1.  

Քարտի վերաթողարկում՝  համաձայն հաճախորդի դիմումի

2000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

2500 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

15000 ՀՀ դրամ

 1.  

Արտասահանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

անվճար

 1.  

Արտասահանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

անվճար

 1.  

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 1.  

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում քարտապանի դիմումի համաձայն

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1.  

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

 1. Փոխանցումներ
 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.50%

 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ չհանդիսացող այլ բանկերի քարտերին

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

 1.  

Քարտային հաշվից փոխանցում

 

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում անվճար)

 1. Այլ միջնորդավճարներ
 1.  

Վճարային մատանու տրամադրում*****

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

125000 դրամ միայն Visa Classic քարտի

125000 դրամ

125000 դրամ

125000 դրամ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1.  

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

անվճար

 1.  

Priority Pass քարտի տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

անվճար

 1.  

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

անվճար

 1.  

Հավաստագրումների, միանգամյա PIN-կոդի ստացման և ինտերնետային գործարքների գաղտնի կոդի ստացման վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

անվճար

անվճար

 1.  

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 1.  

Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում տեղադրված աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ

30.000 ՀՀ դրամ միանվագ****

 1. Հավաստագրման սահմանաչափեր
 1.  

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

500000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

500000 ՀՀ դրամ

1500000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

3

3

4

3

4

7

7

 1.  

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

3000000 ՀՀ դրամ

8000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

10

10

10

10

10

 1.  

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5

5

5

5

5

5

5

 1.  

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

1000000 ՀՀ դրամ

140000 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

140000 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

3

3

3

3

3

3

3

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5000000 ՀՀ դրամ

700000 ՌԴ ռուբլի

5000000 ՀՀ դրամ

700000 ՌԴ ռուբլի

5000000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

10

10

10

10

10

10

10

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

5

5

5

5

5

5

5

 1.  

Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

7500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՌԴ ռուբլի

7500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՌԴ ռուբլի

7500000 ՀՀ դրամ

7500000 ՀՀ դրամ

7500000 ՀՀ դրամ

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

20

20

20

20

20

20

20

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

4000000 ՀՀ դրամ

550000 ՌԴ ռուբլի

4000000 ՀՀ դրամ

550000 ՌԴ ռուբլի

4000000 ՀՀ դրամ

4000000 ՀՀ դրամ

4000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

10

10

10

10

10

10

10

 1. Տրամադրման պայմաններ
 1.  

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ (բացառությամբ ArCA-Mir տեսակի քարտերի) վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ, ԼՂՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող 14 տարեկանը լրացած ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր և հանդիսանում է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանականերում սույն սակագնային փաթեթով համագործակցող կազմակերպության աշխատակից: MasterCard Black տեսակի քարտը հասանելի է Բանկի աշխատակիցներին և աշխատակից չհանդիսացող ղեկավարներին, Բանկի կողմից շնորհված P դասի կազմակերպությունների ղեկավարներին (ղեկավարների կազմը սահմանվում է Բանկի կողմից և կարող է փոփոխվել կախված կազմակերպությունից):

 1.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և քաղաքային կամ բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

 1.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով: Վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

 1.  

Visa Classic, Visa Gold Debit վճարային քարտերը կարող են տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 1.  

Միևույն աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում կարող է թողարկվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային (որի միջոցով ստացվում է աշխատավարձը) վճարային քարտ և բացվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային հաշիվ

 1.  

Սակագնային փաթեթը հասանելի է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում համակգործակցող այն կազմակերպությունների համար, որոնց հետ նշված համագործակցության շրջանակներում թողարկվելիք և գործող վճարային քարտերի քանակների հանրագումարը գերազանցում է 100-ը, ինչպես նաև առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն:

                     
 

 

*Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

**«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ “Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբրերության հաշվարկում” Կանոնակարգ 8/02-ով:

 

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

**** Միջնորդավճարը չի գանձվում արտոնությունների փաթեթի ակտիվացմանը հաջորդող 48 ամիսների ընթացքում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված  աշխատավարձը Բանկի քարտային հաշվի միջոցով ստանալու դեպքում, ընդ որում՝ աշխատավարձի չափի մասին Բանկում տեղեկությունների բացակայության դեպքում աշխատավարձի զուտ (տնօրինվող) չափը չի կարող պակաս լինել, քան ամսական 40.000 ՀՀ դրամը: Արտոնությունների փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում փաթեթում ներառված ծառայությունների շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքման օրը, իսկ մեկից ավելի ծառայություններից օգտվելու դեպքում փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում ժամանակային առումով վերջին պայմանագրի կնքման ամսաթիվը: Սույն կետով սահմանված պայմանի խախտումը հիմք է սույն պայմանների 5.8. կետով սահմանված միջնորդավճարի գանձման համար:

***** Մեկ քարտի հետ տրամադրվում է միայն մեկ վճարային մատանի։ Գործող քարտի համար վճարային մատանի պատվիրելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել քարտի վերաթողարկման դիմում։

 

 

 

Վարչության 2021թ. մարտի 17-ի թիվ01/018-128 Լ որոշման

Հ/Հ

Վճարային քարտի տեսակը

ArCa-МИР Classic

ArCa-МИР Classic

Visa Classic/MasterCard Standard

Visa Classic

Visa Individual

Visa Gold Debit

MasterCard Black

 

Վճարային քարտի արժույթը

AMD

RUR

AMD

RUR

AMD

AMD

AMD

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ
 1.  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Քարտի սպասարկման վճար

40 ՀՀ դրամ ամսական

40 ՀՀ դրամ ամսական

40 ՀՀ դրամ ամսական

40 ՀՀ դրամ ամսական

400 ՀՀ դրամ ամսական

1200 ՀՀ դրամ ամսական

8000 ՀՀ դրամ ամսական

 1.  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

 1.  

Կից քարտի ամսեկան սպասարկման վճար

200 ՀՀ դրամ

200 ՀՀ դրամ

200 ՀՀ դրամ

200 ՀՀ դրամ

400 ՀՀ դրամ

1500 ՀՀ դրամ

Որպես կից քարտ չի տրամադրվում

 1.  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից

0%

 1.  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Մինչև 200000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • 200000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «Արքա»  համակարգի բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

 1.  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1.000.000 ՀՀ դրամից , կամ 150000 ռուսական ռուբլուց

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1.000.000 ՀՀ դրամից , կամ 150000 ռոuսական ռուբլուց

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 1.  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 1.  

Անկանխիկ վճարման համար գործարքի գումարից հաճախորդին հետվճար (Cash-back)

 

-

 

 1. Կորուստ և վերաթողարկում
 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

0

0

0

0

0

 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա

 1.  

Քարտի վերաթողարկում՝  համաձայն հաճախորդի դիմումի

2000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

2500 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

15000 ՀՀ դրամ

 1.  

Արտասահանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

անվճար

 1.  

Արտասահանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

անվճար

 1.  

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 1.  

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում քարտապանի դիմումի համաձայն

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1.  

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

 1. Փոխանցումներ
 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.50%

 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ չհանդիսացող այլ բանկերի քարտերին

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

 1.  

Քարտային հաշվից փոխանցում

 

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում անվճար)

 1. Այլ միջնորդավճարներ
 1.  

Վճարային մատանու տրամադրում*****

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

125000 դրամ միայն Visa Classic քարտի

125000 դրամ

125000 դրամ

125000 դրամ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1.  

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

անվճար

 1.  

Priority Pass քարտի տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

անվճար

 1.  

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

անվճար

 1.  

Հավաստագրումների, միանգամյա PIN-կոդի ստացման և ինտերնետային գործարքների գաղտնի կոդի ստացման վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

անվճար

անվճար

 1.  

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 1.  

Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում տեղադրված աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ

30.000 ՀՀ դրամ միանվագ****

 1. Հավաստագրման սահմանաչափեր
 1.  

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

500000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

500000 ՀՀ դրամ

1500000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

3

3

4

3

4

7

7

 1.  

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

3000000 ՀՀ դրամ

8000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

10

10

10

10

10

 1.  

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5

5

5

5

5

5

5

 1.  

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

1000000 ՀՀ դրամ

140000 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

140000 ՌԴ ռուբլի

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

3

3

3

3

3

3

3

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5000000 ՀՀ դրամ

700000 ՌԴ ռուբլի

5000000 ՀՀ դրամ

700000 ՌԴ ռուբլի

5000000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

10

10

10

10

10

10

10

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

5

5

5

5

5

5

5

 1.  

Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

7500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՌԴ ռուբլի

7500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՌԴ ռուբլի

7500000 ՀՀ դրամ

7500000 ՀՀ դրամ

7500000 ՀՀ դրամ

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

20

20

20

20

20

20

20

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

4000000 ՀՀ դրամ

550000 ՌԴ ռուբլի

4000000 ՀՀ դրամ

550000 ՌԴ ռուբլի

4000000 ՀՀ դրամ

4000000 ՀՀ դրամ

4000000 ՀՀ դրամ

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

10

10

10

10

10

10

10

 1. Տրամադրման պայմաններ
 1.  

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ (բացառությամբ ArCA-Mir տեսակի քարտերի) վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ, ԼՂՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող 14 տարեկանը լրացած ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր և հանդիսանում է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանականերում սույն սակագնային փաթեթով համագործակցող կազմակերպության աշխատակից: MasterCard Black տեսակի քարտը հասանելի է Բանկի աշխատակիցներին և աշխատակից չհանդիսացող ղեկավարներին, Բանկի կողմից շնորհված P դասի կազմակերպությունների ղեկավարներին (ղեկավարների կազմը սահմանվում է Բանկի կողմից և կարող է փոփոխվել կախված կազմակերպությունից):

 1.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և քաղաքային կամ բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

 1.  

Վճարային քարտերը տրամադրվում են 5 տարի ժամկետով, բացառությամբ ԱրՔա-МИР քարտերի որոնք տրամադրվում են 4 տարով: Վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

 1.  

Visa Classic, Visa Gold Debit վճարային քարտերը կարող են տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 1.  

Միևույն աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում կարող է թողարկվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային (որի միջոցով ստացվում է աշխատավարձը) վճարային քարտ և բացվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային հաշիվ

 1.  

Սակագնային փաթեթը հասանելի է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում համակգործակցող այն կազմակերպությունների համար, որոնց հետ նշված համագործակցության շրջանակներում թողարկվելիք և գործող վճարային քարտերի քանակների հանրագումարը գերազանցում է 100-ը, ինչպես նաև առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն:

 

 

*Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անհասանելիության դեպքում և ընթացքում, ինչպես նաև ինքնասպասարկման սարքերով չհամալրված Բանկի մասնաճյուղերի(ՀՍՎ) համար, տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

**«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ “Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբրերության հաշվարկում” Կանոնակարգ 8/02-ով:

 

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

**** Միջնորդավճարը չի գանձվում արտոնությունների փաթեթի ակտիվացմանը հաջորդող 48 ամիսների ընթացքում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված  աշխատավարձը Բանկի քարտային հաշվի միջոցով ստանալու դեպքում, ընդ որում՝ աշխատավարձի չափի մասին Բանկում տեղեկությունների բացակայության դեպքում աշխատավարձի զուտ (տնօրինվող) չափը չի կարող պակաս լինել, քան ամսական 40.000 ՀՀ դրամը: Արտոնությունների փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում փաթեթում ներառված ծառայությունների շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքման օրը, իսկ մեկից ավելի ծառայություններից օգտվելու դեպքում փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում ժամանակային առումով վերջին պայմանագրի կնքման ամսաթիվը: Սույն կետով սահմանված պայմանի խախտումը հիմք է սույն պայմանների 5.8. կետով սահմանված միջնորդավճարի գանձման համար:

***** Մեկ քարտի հետ տրամադրվում է միայն մեկ վճարային մատանի։ Գործող քարտի համար վճարային մատանի պատվիրելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել քարտի վերաթողարկման դիմում։

 

 

 

 • ** «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ “Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբրերության հաշվարկում” Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

 •  

  Աշխատավարձային վարկային գծերի և վճարային քարտերի պայմանների փոփոխությունների նկարագիրը ներկայացված է ստորև

  Պայմաններ

  Փոփոխություն

  Աշխատավարձային վարկային գծեր

  Աշխատավարձային վարկային գծերի աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում վարկավորման պայմաններ

  Ստորև նշված սակագինը սահմանվել է 0 ՀՀ դրամ.
  Պայմանների 1.25.8 կետ - Սույն պայմանների վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափի պահանջին բավարար չափով աշխատավարձը նույն վճարային քարտի միջոցով չստանալու դեպքում գանձվող վճար:

  Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով աշխատավարձային վարկային գծերի աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում վարկավորման պայմաններ

  Նվազող սահմանաչափով վարկային գծերի վարկավորման պայմաններ

  Սահմանվել է ստորև նշված նոր սակագինը ՝
  1.8. Վարկային գծի տրամադրման վճար -
  Տրամադրվող վարկային սահմանաչափի 3%-ի չափով նույն հաճախորդի անունով հայտի ներկայացմանը նախորդող 6 ամիսների ընթացքում տվյալ վարկատեսակի առկայության դեպքում: Մյուս դեպքերում տրամադրման վճար չի սահմանվում

  Վճարային քարտեր

  A աշխատավարձային

  Սահմանվել է քարտապանների արտոնությունների փաթեթ և  սահմանվել է ստորև նշված նոր սակագինը՝
  5.8 Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում տեղադրված աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ 30.000 ՀՀ դրամ միանվագ****

  **** Միջնորդավճարը չի գանձվում արտոնությունների փաթեթի ակտիվացմանը հաջորդող 48 ամիսների ընթացքում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված  աշխատավարձը Բանկի քարտային հաշվի միջոցով ստանալու դեպքում, ընդ որում՝ աշխատավարձի չափի մասին Բանկում տեղեկությունների բացակայության դեպքում աշխատավարձի զուտ (տնօրինվող) չափը չի կարող պակաս լինել, քան ամսական 40.000 ՀՀ դրամը: Արտոնությունների փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում փաթեթում ներառված ծառայությունների շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքման օրը, իսկ մեկից ավելի ծառայություններից օգտվելու դեպքում փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում ժամանակային առումով վերջին պայմանագրի կնքման ամսաթիվը: Սույն կետով սահմանված պայմանի խախտումը հիմք է սույն պայմանների 5.8. կետով սահմանված միջնորդավճարի գանձման համար:

  B աշխատավարձային

  C աշխատավարձային

  O աշխատավարձային

   

 • A-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ - ուժի մեջ է մտնում՝ նոր հաճախորդների համար 14.03.2019թ-ին, գործող հաճախորդների համար՝ 28.03.2019թ-ին կամ 11.04.2019թ-ին` կախված ծանուցման մեջ նշված ամսաթվից

  A-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ - ուժի մեջ են 16.04.2019թ-ից

  A-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ - ուժի մեջ է 27.08.2020թ-ից

  A-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ - ուժի մեջ է 30.10.2020թ-ից - 01.04.2021թ

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-09-24 14:33
Developed by Studio One