Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող վարկեր | ardshinbank

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող վարկեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Առանց եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթերի պահանջի, անշարժ գույքի գրավադրման վարկեր 36-120 ամիս ժամկետով: Վարկի ընթացիկ սպասարկման վճարներ և ապահովագրության պահանջներ չեն սահմանվում:

 

Վարկի նպատակ

սպառողական

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

12.12-18%` առանց եկամուտների վերլուծության
12.12-15%` եկամուտների վերլուծությամբ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.49 - 24%1

Ժամկետ

36-120 ամիս

Գումար*

800,000 - 150,000,000 ՀՀ դրամ

* Մեկ պայմանագրի շրջանակներում հաճախորդի ցանկությամբ կարող է հաշվարկվել տրամադրվող սահմանաչափ, որը պայմանագրով տրամադրված գումարը գերազանցելու դեպքում տարբերությունը  տրամադրվում է հաճախորդի դիմումի հիման վրա՝ առանց գրավի լրացուցիչ գնահատման և համաձայնագրերի կնքման՝ գումարի տրամադրման որոշման կայացման և տրամադրման պահին ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում, ընդ որում, վարկային և գրավի պայմանագրերը հաստատվում և գրանցվում են առավելագույն սահմանաչափով և դրան համապատասխան պայմաններով:

1 երրորդ անձնաց կատարվող վճարումներով պայմանավորված՝ փաստացի տոկոսադրույքը կարող է ավելի բարձր լինել

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One