Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող Էքսպրես վարկեր | ardshinbank

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող Էքսպրես վարկեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Առանց եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթերի պահանջի, անշարժ գույքի գրավադրման վարկեր 60-180 ամիս ժամկետով: 

 

Վարկի նպատակ

1. Սպառողական

2. Վարկառուի՝ տվյալ անշարժ գույքի գրավով ապահովված այլ ֆինանսական հաստատությունում սպասարկվող վարկի վերաֆինանսավորում և նոր սահմանաչափի տրամադրում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

Հաստատուն Լողացող
 • Նվազագույն
16.5% ՀԴ+5.5%
 • Առավելագույն 
19% ՀԴ+8%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 16.66- 23,73%

Ժամկետ

60-180 ամիս

Գումար

1,500,000 - 150,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 80%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

 

Հայտի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղ, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

Վարկի նպատակ

Վարկառուի և այլ անձանց՝ ՀՀ Բանկերում և վարկային կազմակերպություններում (բացառությամբ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ) առկա վարկային պարտավորությունների վերաֆինանսավորում, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ եթե (այդ թվում՝ վարկառուի հայտարարությամբ) վարկն օգտագործվել է վերանորոգման նպատակով, ընդ որում, վերաֆինանսավորվող պարտավորության մեջ անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի տեսակարար կշիռը պետք է կազմի առնվազն 50%

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն գումար

1,500,000

Վարկի առավելագույն գումար

150,000,000

Տարեկան տոկոսադրույք

Հաստատուն՝ 16%-16.5%

Լողացող՝ ՀԴ+4.5%-ՀԴ+5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

15.50%-20.46%

Վարկ-գրավի իրացվելի արժեք առավելագույն հարաբերակցություն

80%

Նվազագույն ժամկետ

60 ամիս

Առավելագույն ժամկետ

180 ամիս

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

 

 •  

  Ժամանակահատված

  17.03.2021թ.-ից հետո ընդունված հայտերի համար 

  Գործում է մինչև 17.03.2021թ-ը ընդունված հայտերի համար

   

  ՀՀ դրամ

  ՀՀ դրամ

  Գործող

  9.5%

  12.0% 

  01.02.2022-07.08.2022թթ. 8.5% 10.5%
  03.08.2021-31.01.2022թթ. 7% 10%

  01.02.2021-02.08.2021թթ.

  6%

  8.25%

  03.08.2020-01.02.2021թթ.

  -

  8.38%

  Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)

   

   

  Ժամանակահատված

  17.03.2021թ.-ից հետո ընդունված հայտերի համար 

  Գործում է մինչև 17.03.2021թ-ը ընդունված հայտերի համար

   

  ՀՀ դրամ

  ՀՀ դրամ

  Գործող

  9.5%

  12.0% 

  01.02.2022-07.08.2022թթ. 8.5% 10.5%
  03.08.2021-31.01.2022թթ. 7% 10%

  01.02.2021-02.08.2021թթ.

  6%

  8.25%

  03.08.2020-01.02.2021թթ.

  -

  8.38%

  Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)

   

 • ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 18.10.2022թ.

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 18.10.2022թ.

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 24.05.2022թ.

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 24.05.2022թ.

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 10.03.2022թ.

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ- գործում է մինչև 06.02.2022 թ

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 05.10.2021թ

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐգործում է մինչև 10.09.2021թ

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐգործում է մինչև 07.07.2021թ

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐգործում է մինչև 17.03.2021թ.

  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 26.10.2020թ.

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2022-11-18 10:51
Developed by Studio One