Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող Էքսպրես վարկեր | ardshinbank

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող Էքսպրես վարկեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Առանց եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթերի պահանջի, անշարժ գույքի գրավադրման վարկեր 60-180 ամիս ժամկետով: 

 

Վարկի նպատակ

1. Սպառողական

2. Վարկառուի՝ տվյալ անշարժ գույքի գրավով ապահովված այլ ֆինանսական հաստատությունում սպասարկվող վարկի վերաֆինանսավորում և նոր սահմանաչափի տրամադրում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

Հաստատուն Լողացող
  • Նվազագույն
16% ՀԴ+6%
  • Առավելագույն 
19% ՀԴ+9%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 16.5- 23,6%

Ժամկետ

60-180 ամիս

Գումար

1,500,000 - 150,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 80%

 

Հաշվարկային դրույքի սահմանման աղյուսակ

Ժամանակահատված

17.03.2021թ.-ից հետո ընդունված հայտերի համար 

Գործում է մինչև 17.03.2021թ-ը ընդունված հայտերի համար

 

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Գործող

9.5%

12.0% 

01.02.2022-07.08.2022թթ. 8.5% 10.5%
03.08.2021-31.01.2022թթ. 7% 10%

01.02.2021-02.08.2021թթ.

6%

8.25%

03.08.2020-01.02.2021թթ.

-

8.38%

Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

Հայտի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղ, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

Վարկի նպատակ

Վարկառուի և այլ անձանց՝ ՀՀ Բանկերում և վարկային կազմակերպություններում (բացառությամբ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ) առկա վարկային պարտավորությունների վերաֆինանսավորում, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ եթե (այդ թվում՝ վարկառուի հայտարարությամբ) վարկն օգտագործվել է վերանորոգման նպատակով, ընդ որում, վերաֆինանսավորվող պարտավորության մեջ անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի տեսակարար կշիռը պետք է կազմի առնվազն 50%

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի նվազագույն գումար

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

1,500,000

2,000

2,000

Վարկի առավելագույն գումար

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

150,000,000

300,000

300,000

Տարեկան տոկոսադրույք

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

Հաստատուն՝ 15%-16% Լողացող՝ ՀԴ+5%-ՀԴ+6%

 

11.5%-12.5%

 

10.5%-11.5%

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.8%-22.9%

Վարկ-գրավի իրացվելի արժեք առավելագույն հարաբերակցություն

80%

Նվազագույն ժամկետ

60 ամիս

Առավելագույն ժամկետ

180 ամիս

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2022-08-16 10:59
Developed by Studio One