Անգրավ վարկեր | ardshinbank

Անգրավ վարկեր

Այս սպառողական վարկի համար կարող եք դիմել նաև ՄՈԲԱՅԼ ԲԱՆԿԻՆԳ հավելվածի միջոցով և ստանալ օնլայն վարկ Ձեր հաշվին՝ առանց տանից դուրս գալու:

Ներբեռնի´ր Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը և ՄՆԱ ՏԱՆԸ
ℹ️  https://www.ardshinbank.am/content/մոբայլ-բանկինգ

App Store ` https://goo.gl/PcNJ1K
Google Play` https://goo.gl/SqVDyX

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

 

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Հաճախորդ

Բանկի վճարային քարտի միջոցով աշխատավարձ ստացող

Ամսական եկամուտներ ունեցող և փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաթեթ ներկայացնող

Առանց հավելյալ փաստաթղթերի և եկամուտների վերլուծության

 Բանկի վճարային քարտի միջոցով կենսաթոշակ ստացող 

 Նախահաստատված  ցանկ 

Համաձայն բանկում հաստատված թիրախային խմբերի

Տարեկան տոկոսադրույք

9% - 20.2%

Կամ ՀԴ+4%-ՀԴ+9.5%

15.8% - 21.1% կամ ՀԴ+5% - ՀԴ+10%

21.1% 

17.8% 

17.1% կամ ՀԴ+6.5%

Տարեկան առավելագույն փաստացի տոկոսադրույք

24%

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Ժամկետ

36-120 ամիս

Առավելագույն գումար

Աշխատավարձի*  մինչև 14-ապտիկ բայց ոչ ավել քան 8.000.000 ՀՀ դրամ

12 000 000 ՀՀ դրամ

850 000 ՀՀ դրամ

համաձայն վարկունակության գնահատման**

Կենսաթոշակի մինչև քառապատիկ չափով

50 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն գումար

300 000 ՀՀ դրամ

200 000 ՀՀ դրամ

200 000 ՀՀ դրամ

Չի սահմանվում

300 000 ՀՀ դրամ

 

 

Բանկի  Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) սահմանման աղյուսակ

  ՀՀ դրամ                        
գործող 9.5%
01.02.2022-07.08.2022թթ. 8.5%
03.08.2021- 31.01.2022թթ. 7%

 

* Ամսական զուտ աշխատավարձ (դրան հավասարեցված այլ վճարներ հարկումից հետո և այլ պարտադիր պահումներից հետո): Այն դեպքում, երբ հաճախորդի զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) մասին տեղեկանք չի ներկայացվում, ապա զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) չափը որոշվում է հաճախորդի վերջին չորս ամիսների ընթացքում ստացված և աշխատավարձի վճարման նպատակով իրականացված մուտքերը վերլուծելու եղանակով: Այս դեպքում որպես զուտ աշխատավարձի չափ համարվում է վերջին չորս ամիսներին ստացված աշխատավարձերից նվազագույնը, ընդ որում` եթե դիտարկվող չորս ամիսներից որևէ մեկի ընթացքում հաճախորդը չի ստացել աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ վճարներ, այդ ամիսը դիտարկմանը չի մասնակցում, իսկ որպես չորրորդ ամիս դիտարկվում է  նախորդողը:

Այն դեպքում, երբ հաճախորդի աշխատավարձի չափը փոփոխվել է և առավելագույն վարկային սահմանաչափը, հաճախորդի ցանկությամբ, պետք է հաշվարկվի ավելի բարձր զուտ աշխատավարձի հիման վրա` որպես զուտ աշխատավարձի չափ դիտարկվում է հաճախորդի գործատուի կողմից տրված աշխատավարձի չափի մասին տեղեկանքում նշված զուտ աշխատավարձը, որին համապատասխան առկա է առնվազն մեկ մուտք վերջին 4 ամսվա ընթացքում:

** Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված սահմանաչափերի

****  Վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:
 Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 2.5 տոկոսային կետով, սակայն ոչ ավել, քան փաստացի տոկոսադրույքի 24%: 
 
 
Հաշվարկային դրույքը հրապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքները վերանայվում են ՀԴ փոփոխությունից 7 օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ հաշվարկային դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքները փոփոխվում՝ բարձրացվում կամ նվազեցվում են ՀԴ փոփոխության չափով:
Չի գործում այլ վարկի մարման պայմանով տրամադրվող վարկերի և I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում
 
 

Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) սահմանման, հաշվարկման և փոփոխման կարգը

 

1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2022-09-26 15:51
Developed by Studio One