«Ջերմ Օջախ» | ardshinbank

«Ջերմ Օջախ»

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ դրամով տրամադրվող միակ, վերանորոգման համար նախատեսված 12% տարեկան տոկոսադրույքով վարկատեսակը, որի մայր գումարի մարումները կարող են կատարվել վարկը ստանալուց 24 ամիս հետո:

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում 

ՀՀ ամբողջ տարածքում՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքում, գտնվող բնակելի գույքի վերանորոգման նպատակով

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք 

11.85%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 

17.6 - 23.27 %

Ժամկետ

60-120 ամիս

Գումար

 500,000-2,200,000 ՀՀ դրամ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

 

 

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը: Վարկի միջոցներով ձեռք բերված վերանորոգման նյութերի/պարագաների գումարի նվազագույնը 50%-ը պետք է ուղղված լինի բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը

ՀՀ ամբողջ տարածքում՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքում, գտնվող բնակելի գույքի վերանորոգման նպատակով

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրուք 

10.85%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրուք

13.22 - 17.33 %

Ժամկետ

60 - 120 ամիս

Գումար

 2,200,001 - 5,500,000 ՀՀ դրամ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One