«Ակնթարթային» վարկ | ardshinbank

«Ակնթարթային» վարկ

Այս սպառողական վարկի համար կարող եք դիմել նաև ՄՈԲԱՅԼ ԲԱՆԿԻՆԳ հավելվածի միջոցով և ստանալ օնլայն վարկ Ձեր հաշվին՝ առանց տանից դուրս գալու:

Ներբեռնի´ր Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը և ՄՆԱ ՏԱՆԸ
ℹ️  https://www.ardshinbank.am/content/մոբայլ-բանկինգ

App Store ` https://goo.gl/PcNJ1K
Google Play` https://goo.gl/SqVDyX

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

 

Վարկի նպատակ

Սպառողական կամ գյուղատնտեսական

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (միայն գյուղատնտեսական նպատակով վարկերի դեպքում)

Տարեկան տոկոսադրույք

21.5%` առանց եկամուտների վերլուծության

19.5%` առանց եկամուտների վերլուծության

17%՝ Նորք ՏՎԿ գրանցված աշխատավարձի և Բանկի ներքին վերլուծության դեպքում

15%՝ Նորք ՏՎԿ գրանցված աշխատավարձի և Բանկի ներքին վերլուծության դեպքում

Տարեկան առավելագույն փաստացի տոկոսադրույք

24%

Նվազագույն ժամկետ

36 ամիս

Առավելագույն ժամկետ

120 ամիս

Վարկի նվազագույն գումար

200 000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

1.Առանց վերլուծության` 200.000 - 1.100.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

2.Նորք ՏՎԿ գրանցված աշխատավարձի և Բանկի ներքին վերլուծության դեպքում՝ 200.000 - 12 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար,

3.ՀՀ տարածքում գործող բանկերում և վարկային կազմակերպություններում վարկառուի ունեցած վարկերի մարման պայմանով վարկի տրամադրման դեպքում՝ 

3.1. եթե 1-ին կամ 2-րդ կետի համաձայն հասանելի գումարը մեծ է այլ վարկի մարմանն ուղղվող գումարից, ապա 1-ին կամ 2-րդ կետի համաձայն հասանելի գումար (+մարման ենթակա վարկի մնացորդի 5%),

3.2. եթե  1-ին կամ 2-րդ կետի համաձայն հասանելի գումարը փոքր է այլ վարկերի մարմանն ուղղվող գումարից, ապա այլ վարկերի մարմանն ուղղվող գումար (+մարման ենթակա վարկի մնացորդի 5%), բայց ոչ ավելի, քան վարկառուի՝ Նորք ՏՎԿ-ում գրանցված աշխատավարձի 14-ապատիկը կամ դրա բացակայության կամ 2.000.000 ՀՀ դրամից փոքր լինելու դեպքում՝ 2.000.000 ՀՀ դրամ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ - գործում է մինչև 24.12.2019թ.

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One